Birmovanci

Príprava na prijatie sviatosti birmovania

1. Účasť na nedeľných sv. omšiach

2. 9 prvých piatkov

3. Katechézy:

A. Vierouka - vyznanie viery (Verím v Boha)

Zjavenie - Tradícia a Sv. Písmo

12 článkov Verím v Boha, Šesť hlavných právd

B. Morálka - život v Kristovi (Desatoro)

Čo je to milosť, hriech, čnosť a neresť (7 hl. Hriechov)

Desatoro Božích prikázaní, Pätoro cirkevných prikázaní

C. Liturgia - slávenie kresťanského spoločenstva (Sviatosti)

Sviatosti akcent na sv. Birmovania (7 darov Ducha Svätého)

Prikázané sviatky

Kostoly našej farnosti a slávnosti. (liturgický rok)

D. Kresťanská modlitba

Otče náš, Zdravas Mária, Lectio divina - čítanie Sv. Písma

4. Písomne vypracovať životopis krstného a birmovného patróna

5. Prečítať knihu a napísať obsah knihy (rukou A4)

Do Vianoc (ľubovoľná)

Do Veľkej Noci

Harmonogram katechéz

16. IX. 2017 

01_Poznanie Boha.pdf (69395)

30. IX. 2017
02_1cl-Verim v Boha.pdf (81931)
03_2-7cl-Jezis Kristus.pdf (102701)
04_8cl-Duch Svaty.pdf (55833)

05_9cl-Cirkev.pdf (118025)
06_10-12cl-Spolocenstvo svatych.pdf (106266)
21. X. 2017

07_Moralka, svedomie.pdf (119826)
08_Prikazanie - uvod 1-3.pdf (420523)
4. XI. 2017

09_Prikazanie 4,5.pdf (388552)
10_Prikazanie 6-10.pdf (416009)
11_Cirkevne prikazania a uvod do sviatosti.pdf (353291)
18. XI. 2017

12_Krst a birmovanie.pdf (347046)
13_Eucharistia a zmierenie.pdf (378956)
14_Pomazanie chorych,knazstvo,manzelstvo.pdf (408962)
25. XI. 2017

15_Liturgicke obdobia.pdf (425592)

 

Otázky:

moralka.pdf (458243)
sviatosti.pdf (430262)
vierouka.pdf (465534)