Zmena v programe

27.12.2017 16:01

Nedeľa Sv. Rodiny Ježiša, Márie a Jozefa; koniec občianskeho roka  

31.12.2017  Kapušany     7.30 F Za zdravie a požehnanie Helena a Ján 

                    Kapušany   10.00 F Za farnosť 

                    Lada            10:00 K Na úmysel darcu (K)

                    Nemcovce  7:30 K + Mária a Ján Palkovi a Mária a Ján Mihokovi  

                    Lipníky        8.45 K + Bača Anton, Margita a Imrich 

—————

Späť