SV. RODINY

31.12.2017 12:12

Program bohoslužieb vo farnosti Kapušany

od 1. 1. 2018 do 7. 1. 2018

 

Pondelok, Panny Márie Bohorodičky - slávnosť

1.1.2018 Kapušany    7.30 Na úmysel darcu - rodina 

               Kapušany  10.00 Za farnosť 

               Nemcovce   8.45 + Za živých ctiteľov Matky ustavičnej pomoci  

               Lipníky     10.00 Na úmysel darcu 

                Lada            7.30 Iveta Katicová 

Utorok, Sv. Bazila Veľkého a Gregora Nazianského, biskup. a učit. Cirkvi - spomienka

2.1.2018 Kapušany    7.00 F + František Kokoška  

               Lipníky      16.30 K sv. zmierenia; 17.00 (detí) + Anna a Gabriela Melegovi 

               Nemcovce 16.30 F  Na úmysel darcu; po sv. omši sv. zmierenia                   

               Kapušany  18.00 K + Ladislav Kokoška 1. výročie smrti                                          

Streda 

3.1.2018 Kapušany   7.00 F + Cyril Pribula  

               Lada         17.30 sviatosť zmierenia; F Na úmysel darcu; 

               Kapušany 18.00 K Za požehnanie Márie s rodinou  

Štvrtok 

4.1.2018 Kapušany   7.00 K + Juraj, Helena Eliášovi , Jozef a Mária Paľovi  

                                  17.00 KF sv. zmierenia 18.00 F Jozef a Anna Porezaní                               

Piatok 1.piatok v mesiaci, celodenná adorácia  

5.1.2018 Kapušany    7.00 F + Jozef Fabián                                                                                       

Zjavenie Pána - slávnosť

                Kapušany     7.30 -18.00 F + Ján, Helena, Ján a Emil Strelcovi  

                Lipníky        8.30 -16.50 

                Lada            8.00 - 17.30 + Juraj, Alžbeta a Štefan 

                Nemcovce   8.15 - 18.30 Za Bohu známu rodinu    

Sobota 

6.1.2018 Kapušany    7.30 K + Františka, Alžbetu, a Martu Beňački   

               Kapušany  10.00 K Za + členov r. Germuškovej               

               Lada            8.45 F + František a Jozef Kaňukovi 

               Lipníky       7.30 F Za farnosť      

               Nemcovce 10.00 F Za + Annu Gazdačkovu 

Krst Krista Pána 

7.1.2018 Kapušany     7.30 F + Štefan Kovalčík                                             

               Kapušany   10.00 F Za farnosť 

                                               + Michal, Mária Stanislav a Michal Goffovi 

               Lada            10.00 K Na úmysel darcu 

               Nemcovce    7.30 K Za požehnanie manželov Jána a Máriu  

               Lipníky         8.45  K + Mária, Ján Juraj a Ján donesú

 

1. Vo štvrtok po sv. omši (po krátkej adorácii) bude na fare stretnutie všetkých spoločenstiev, ktoré sa stretávajú v našej farnosti. 

2. Do dnešného dňa bolo potrebné sa nahlásiť na požehnanie domov, ktoré bude  6.1. v sobotu  Kapušanoch a 7.1. 2017 v nedeľu na filiálkach. 

 

                                                                              ––––––––––––––––––––––––––– 

 V  Kapušanoch 30. 12. 2017             L. S.                             Jozef Marčin, farár

—————

Späť