Prvoprijímajúci 33. nedeľa v Cezročnom období A

19.11.2017 12:22

3. nedeľa v období cez rok

Nie je rozhodujúce,

 koľko kto dostal talentov,

 ale ako s nimi nakladá

 

Mt 25, 14 – 30

 

Otázky

1. Napíš aké talenty a dary si od Boha dostal.

2. Doplní vetu: „Správne, dobrý a verný sluha...

3. Čo je to svedomie?

 (o pomoc môžeš poprosiť aj rodičov,

ak nevieš, nájdi v evanjeliu a budeš to vedieť)

 

 

Úloha: 

Poďakujem Bohu za všetky dary, ktoré som dostal a poprosím ho o pomoc, 

aby som ich čím lepšie zúročil a nezakopal!

—————

Späť