Prvoprijímajúci 31. nedeľa v Cezročnom období

05.11.2017 12:02

31. nedeľa v období cez rok

Pokora

Mt 23, 1 - 12

 

Otázky

1. Kto je to farizej?

2. Doplní vetu: „Kto sa povyšuje...

3. Ktorá cnosť je opakom pýchy?

 (o pomoc môžeš poprosiť aj rodičov, ak nevieš, nájdi v evanjeliu a budeš to vedieť)

 

 

Úloha: Urobím nejaký “tajný” dobrý skutok bez toho, aby som bol pochválený.

 

—————

Späť