Prvoprijímajúci 30. nedeľa v Cezročnom období

29.10.2017 12:01

30. nedeľa v období cez rok

 

Milovať Boha nadovšetko

a blížneho ako seba samého

Mt 22, 34 - 40

Otázky

1. Ktoré prikázanie je najväčšie?

2. Doplní vetu: „Milovať budeš...

3. Napíš prvé tri prikázania z desatora?

 (o pomoc môžeš poprosiť aj rodičov,

ak nevieš, nájdi v evanjeliu a budeš to vedieť)

 

 

Úloha: Urobím radosť Bohu a aj niekomu zo svojich blížnych.

—————

Späť