Prvoprijímajúci 3. nedeľa v Cezročnom období B

21.01.2018 16:35

3. nedeľa v období cez rok

 

Povolanie učeníkov

 

Mk 1, 14 - 20

 

Otázky

       1. Napíš mená učeníkov, ktorí sa spomínajú v dnešnom evanjeliu.

 2. Doplní vetu: „Kajajte sa a...

 3. Čo je to ľútosť?

 (o pomoc môžeš poprosiť aj rodičov, ak nevieš, nájdi v evanjeliu a budeš to vedieť)

 

 

Úloha: Urobím niečo na precvičenie trpezlivosti! 

—————

Späť