Prvoprijímajúci 29. nedeľa v Cezročnom období

22.10.2017 12:05

29. nedeľa v období cez rok

 

Dávajte každému to, čo mu patrí

Mt 22, 15 - 21

Otázky

     1. Každý človek je stvorený na Boží...

2. Doplní vetu: „Dávajte teda...

3. Čo má človek spoločné s anjelmi?

 (o pomoc môžeš poprosiť aj rodičov, 

ak nevieš, nájdi v evanjeliu a budeš to vedieť)

 

Úloha: Som stvorený na Boží obraz. Preto podľa môjho konania majú ľudia poznať, že Boh je dobrý a láskavý.

—————

Späť