Prvoprijímajúci 28. nedeľa v Cezročnom období

15.10.2017 15:00

28. nedeľa v období cez rok

Sme pozvaní na svadbu

Mt 22, 1 - 14

 

Otázky

1. Čo symbolizuje krstná košieľka?

2. Doplní vetu: „Lebo mnoho je povolaných...

3. Napíš sedem sviatostí.

(o pomoc môžeš poprosiť aj rodičov, ak nevieš, nájdi v evanjeliu a budeš to vedieť)

Úloha: Nájdem doma svoju krstnú košieľku a zapamätám si dátum krstu.

—————

Späť