Prvoprijímajúci 2. nedeľa v Cezročnom období B

14.01.2018 12:10

2. nedeľa v období cez rok

 

Nasledovať Ježiša

 

Jn 1, 35 - 42

 

 

Otázky

      1. Napíš mená učeníkov, ktorí sa spomínajú v dnešnom evanjeliu.

2. Doplní vetu: „Tí dvaja učeníci počuli...

3. Napíš “Desatoro”!

 (o pomoc môžeš poprosiť aj rodičov,

ak nevieš, nájdi v evanjeliu a budeš to vedieť)

 

 

Úloha: Budem počúvať rodičov a starších! 

 

 

—————

Späť