Prvoprijímajúci 1. advetná nedeľa

04.12.2017 16:58

1. adventná nedeľa

 

Bdejte a modlite sa

Mk 13, 33 - 37

Predmet: Budík

Otázky

1. Čo znamená slovo „advent“?

2. Doplní vetu: „Majte sa na pozore...

(o pomoc môžeš poprosiť aj rodičov,

ak nevieš, nájdi v evanjeliu a budeš to vedieť)

 

 

 

Úloha: Nezaspím na nedeľnú sv.omšu a prídem vždy včas.

—————

Späť