Program pre birmovancov

06.02.2018 07:52

1. Program pre birmovancov  2018

 

10. 2. stretnutie 

17. 2. stretnutie 

 

  9. 3. nácvik 

16. 3. nácvik 

17. 3. stretnutie 

 

  6. 4. nácvik

  7. 4. skúška 

12. 4. generálka

13. 4.  sv. zmierenia  

 

14. 4.  sobota o 10.30  vysluhovanie sviatosti birmovania  

  Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup-metropolita  

-------------------------------------------------------------------------

 

—————

Späť