Prepis podkladov z kroniky od Magdušky Trenčanskej - kronikárky :

29.03.2017 19:00

Prepis podkladov z kroniky od Magdušky Trenčanskej - kronikárky :

 

Cirkevný zbor Aleluja pri kostole s. Martina v Kapušanoch má začiatky v druhej polovici roku 1991. Sformoval sa z nadšencov, ktorí spievali pašie. Ujala sa ho pani Ľ. Kreheľ., ktorá svoje hudobné vzdelanie a talent odovzdávala skupine 28 ľudí rozdelených do 4 hlasových skupín. Zbor má v repertoári okolo 200 skladieb, ktorými sa prezentuje pri bohoslužbách v našom chráme, ale aj pri odpustových slávnostiach vo filiálnych obciach.

Hlavy nám postriebril čas, mnohí členovia – od začiatku . Pre zaujímavosť uvediem, že najstarší člen má 83 rokov a najmladší vyše 40.

Činnosť zboru zaznamenávame v kronike s bohatou prílohou fotografií. / M. Trenčanská/.

Počas 25 rokov sme spievali v Nižnej Šebastovej, vo Finticiach, v konkatedrále sv. Mikuláša v Prešove, vo Veľk. Kapušanoch, v Haniske pri Košiciach, v Bajerove, v Tulčíku, vo Fulianke, v Giraltovciach, v Hanušovciach, v Čiernom Balogu, v Košiciach na plese nezávislých kresťanských odborov, zúčastnili sme sa festivalu rodiny v Poľsku.

V našej obci sme opakovane organizovali prehliadky cirkevných speváckych zborov.

Zaspievali sme aj blízko Medžugoria v Čitluku i na púti v Ríme.

Nezabudnuteľné zážitky sme mali z Paríža , kde sme na pozvanie Mons. Imricha Tótha spievali na sv. omši celebrovanej kardinálom Jozefom Tomkom a popoludní na koncerte pred zaplneným chrámom sv. Magdalény v centre Paríža.

Teší nás 25-ročné jubileum. Vďaka patrí v prvom rade Pánu Bohu, že nám laikom pomáha a žehná, ale aj našej pani kantorke Ľudke, že má s nami trpezlivosť pri nácvikoch.

—————

Späť