Premenenie Pána A 6.VIII.2017

07.08.2017 09:26
Program bohoslužieb vo farnosti Kapušany
od 7. 8. 2017 do 13. 8. 2017
Pondelok 
7.8.2017 Kapušany 10.00 K + Margita Pribulová (cintorín – pohreb) 
               Kapušany 18.00 F Za zdravie Stanislava 
Utorok, sv. Dominika, kňaza - spomienka
8.8. 2017 Kapušany     7.00 K + Tibor, Jolana Szantovi  Jozef,  Mária a Ján                       
                Nemcovce  17.00 F + František a Margita 
                Kapušany   18.00 F + Alena Belišová              
Streda, sv. Terézie Benedikty z kríža, Panny a mučenice, spolupatrónky Európy
9.8. 2017  Kapušany    6.00 F + Ján, Mária Kokoškovi          
              Lada           17.00 K Na úmysel darcu
                 Lipníky      18.00 K + Vasil , Anna Kokindovi                     
Štvrtok, sv. Vavrinca, diakona a mučeníka - sviatok
10.8. 2017 Kapušany 7.00 K + Marcela a František Kohani
Piatok, sv. Kláry, panny - spomienka
11.8. 2017 Kapušany   7.00 K + Mária Jozef Stankovič, Peter Ščešňák 
       Kapušany 18.00 F  + Alojz Zborovian                       
Sobota 
12.8. 2017 Kapušany 7.00 K  +Juraj, Anna a Imrich   
Devätnásta nedeľa v období cez rok
13.8. 2017 Kapušany    7.30 K Za zdravie a požehnanie r. Beňovej a Stankovičovej  
                  Kapušany  10.00 K Ján, Anna a Mária Pribulovi  
                  Lipníky       8.45 F + Pavol Ňachaj, Terézia a Ľubica 
                  Lada          10.00 F + Juraj, Alžbeta a Štefan Pazdičovi  
     Nemcovce   7.30 F Za farnosť 
 
V nedeľu 20. 8. 2017 sa uskutoční púť mužov do Gaboltova. Na poslednej sv. omši za účasti mužov som v piatok  30. 6. vyzval všetkých, ktorí sa počas roka angažovali pri týchto sv. omšiach, aby zavŕšili svoje úsilie aj púťou do Gaboltova. Nech sa prihlásia v sakristii do piatka. V nedeľu sa vyhlási, či sa pôjde spoločne, či len autami.  
Na budúcu nedeľu bude zbierka na potreby kostola. Za Vaše milodary Vám vyslovujem úprimné Pán Boh zaplať. 
Je leto chodievame sporejšie oblečení, prosím však, aby sme  v kostole svojim oblečením neprovokovali a nevzbudzovali pohoršenie. Prirodzený cit každému napovie, čo sa už do kostola nehodí. 
Chodil som spovedať už dva razy chorých po Kapušanoch a chcem sa poďakovať tým, ktorí majú pri chorom pekne na bielom obruse kríž, dve sviečky svätenú i obyčajnú vodu a ak vysluhujeme pomazanie aj vatu. Sú aj také rodiny, v ktorých niečo aj chýba. Preto by som chcel poprosiť, by sme z úcty ku Kristovi a sviatostiam na tieto skutočnosti nezabúdali. Bolo by dobré, keby tí, čo sú doma, nechali prácu a s chorým a kňazom sa prišli na chvíľu 5 minút spoločne pomodliť.      
Chcem vyjadriť vďačnosť naším animátorom za prípravu a prevedenia tábora a za jednotu z farárom duchovným otcom. Cirkev nie je individualistická. Som rád, že tento rok si pochvaľovali tábor  jak animátori tak aj pán kaplán. Verím, že  animátori budú na pomoci pánu kaplánovi po jeho katechézach pri príprave birmovancov na prijatie sviatosti birmovania. 
                                                                             –––––––––––––––––––––––––––––––– 
V Kapušanoch 5. 8. 2017             L. S.               Doc. ICDr. PaedDr. Jozef Marčin, PhD, farár
Program bohoslužieb vo farnosti Kapušany
od 7. 8. 2017 do 13. 8. 2017
Pondelok 
7.8.2017 Kapušany 10.00 K + Margita Pribulová (cintorín – pohreb) 
               Kapušany 18.00 F Za zdravie Stanislava 
Utorok, sv. Dominika, kňaza - spomienka
8.8. 2017 Kapušany     7.00 K + Tibor, Jolana Szantovi  Jozef,  Mária a Ján                       
                Nemcovce  17.00 F + František a Margita 
                Kapušany   18.00 F + Alena Belišová              
Streda, sv. Terézie Benedikty z kríža, Panny a mučenice, spolupatrónky Európy
9.8. 2017  Kapušany    6.00 F + Ján, Mária Kokoškovi          
              Lada           17.00 K Na úmysel darcu
                 Lipníky      18.00 K + Vasil , Anna Kokindovi                     
Štvrtok, sv. Vavrinca, diakona a mučeníka - sviatok
10.8. 2017 Kapušany 7.00 K + Marcela a František Kohani
Piatok, sv. Kláry, panny - spomienka
11.8. 2017 Kapušany   7.00 K + Mária Jozef Stankovič, Peter Ščešňák 
       Kapušany 18.00 F  + Alojz Zborovian                       
Sobota 
12.8. 2017 Kapušany 7.00 K  +Juraj, Anna a Imrich   
Devätnásta nedeľa v období cez rok
13.8. 2017 Kapušany    7.30 K Za zdravie a požehnanie r. Beňovej a Stankovičovej  
                  Kapušany  10.00 K Ján, Anna a Mária Pribulovi  
                  Lipníky       8.45 F + Pavol Ňachaj, Terézia a Ľubica 
                  Lada          10.00 F + Juraj, Alžbeta a Štefan Pazdičovi  
     Nemcovce   7.30 F Za farnosť 
 
V nedeľu 20. 8. 2017 sa uskutoční púť mužov do Gaboltova. Na poslednej sv. omši za účasti mužov som v piatok  30. 6. vyzval všetkých, ktorí sa počas roka angažovali pri týchto sv. omšiach, aby zavŕšili svoje úsilie aj púťou do Gaboltova. Nech sa prihlásia v sakristii do piatka. V nedeľu sa vyhlási, či sa pôjde spoločne, či len autami.  
Na budúcu nedeľu bude zbierka na potreby kostola. Za Vaše milodary Vám vyslovujem úprimné Pán Boh zaplať. 
Je leto chodievame sporejšie oblečení, prosím však, aby sme  v kostole svojim oblečením neprovokovali a nevzbudzovali pohoršenie. Prirodzený cit každému napovie, čo sa už do kostola nehodí. 
Chodil som spovedať už dva razy chorých po Kapušanoch a chcem sa poďakovať tým, ktorí majú pri chorom pekne na bielom obruse kríž, dve sviečky svätenú i obyčajnú vodu a ak vysluhujeme pomazanie aj vatu. Sú aj také rodiny, v ktorých niečo aj chýba. Preto by som chcel poprosiť, by sme z úcty ku Kristovi a sviatostiam na tieto skutočnosti nezabúdali. Bolo by dobré, keby tí, čo sú doma, nechali prácu a s chorým a kňazom sa prišli na chvíľu 5 minút spoločne pomodliť.      
Chcem vyjadriť vďačnosť naším animátorom za prípravu a prevedenia tábora a za jednotu z farárom duchovným otcom. Cirkev nie je individualistická. Som rád, že tento rok si pochvaľovali tábor  jak animátori tak aj pán kaplán. Verím, že  animátori budú na pomoci pánu kaplánovi po jeho katechézach pri príprave birmovancov na prijatie sviatosti birmovania. 
                                                                             –––––––––––––––––––––––––––––––– 
V Kapušanoch 5. 8. 2017             L. S.               Doc. ICDr. PaedDr. Jozef Marčin, PhD, farár
 
 

—————

Späť