Kvetná nedeľa B

25.03.2018 12:00

Program bohoslužieb vo farnosti Kapušany

od 26. 3. 2018 do 2. 4. 2018

Pondelok, 

26.3.2018 Kapušany  7.00 + Štefan a Veronika Koliba 

                                 18.00 + František a Štefan Ličákovi 

Utorok, 

27.3.2018 Kapušany  7.00 + Ján a Mária Ličákovi  

                                 18.00 + Marta a Ladislav Kokoškovi 

Streda, 

28.3.2018 Kapušany    7.00 + Július a Annaa Palenčárovi 

                 Nemcovce 17.00   +Ján Pavúk  

                 Lipníky     18.00 + Vasil, Anna a Ján  

Štvrtok, 

29.3.2018 KE – Dóm  9.30 Missa chrismatis 

PAMIATKA PÁNOVEJ VEČERE

                Kapušany  a Lada  18.00 

Piatok 

30.3.2018 Kapušany   7.30 ranné chvály a posvätné čítanie 

                                    8.00  KC na cintorín  

                                    8.30  KC Lipníky, Nemcovce, Lada   

SLÁVENIE UTRPENIA A SMRTI  PÁNA           

             Kapušany    15.00 

             Lada            17.00      

             Nemcovce   20.15 vyloženie Sv. Oltárnej v Božom hrobe      

             Lada            20.30 vyloženie Sv. Oltárnej  v Božom hrobe 

BIELA SOBOTA 

31.3.2018 Kapušany 7.00 Ranné chvály a posvätné čítanie 

                 Lipníka a Nemcovce 14.30 odloženie Najsv. Sviatosti a požehnanie jedál 

                 Lada a Poruba           15.15                        -----”””””-------

                 Kapušany                  16.00                        ------”””””------   

 

V e ľ k o n o č n á  v i g í l i a 

                Kapušany a Lada    19.30

VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

1.4.2018   Kapušany     7.00                 požehnanie jedál 

                 Kapušany     8.00 a 10.30                                      15.00 slávnostné vešpery 

                 Lada             7.30 

                 Nemcovce  10.00 

                 Lipníky         8.45 

VEĽKONOČNÝ PONDELOK 

2.4.2018 Kapušany     7.30 + Jozef Šarocký , Andrej a Anna  

               Kapušany   10.00 + Juraj, Mária Anna a Juraj, Alojz Bačovi   

               Nemcovce    7.30  + Ľubica Michaleková, 1. výročie smnrti  

               Lipníky       10.00  Na úmysel darcu 

               Lada              8.45  Za požehnanie Jána a Heleny

 

          Na Zelený štvrtok, Veľkonočnú nedeľu pôjdu mimoriadní rozdavatelia podať sv. prijímanie chorým (pán kaplán v Nem. a v Lip.), ktorých teraz po sv, omši nahlásite v sákristii kostola. Aj sociálna sestra Magda Gazdačková má dovolenie od pána arcibiskupa odniesť sv. príjímanie chorým.  

                                                              –––––––––––––––––––––––––––––––– 

V  Kapušanoch            L. S.                             Jozef Marčin, farár

—————

Späť