Prvoprijímajúci 32. nedeľa v Cezročnom období A

12.11.2017 12:05

32. nedeľa v období cez rok

 

Buďme stále pripravení na stretnutie s Pánom

 

Mt 25, 1 - 13

Otázky

1. Aký je Boh?

2. Doplní vetu: „Preto bdejte...

3. Kto stvoril svet?

 (o pomoc môžeš poprosiť aj rodičov,

ak nevieš, nájdi v evanjeliu a budeš to vedieť)

 

 

Úloha: Večer si budem spytovať svedomie: Koľko „kvapiek oleja“ som získal pre svoju lampu dobrými skutkami? 

—————

Späť