Cirkevný spevácky zbor Aleluja

29.03.2017 18:57

...... o nás ......

 

            Cirkevný spevácky zbor Aleluja sa sformoval v roku 1991 pri chráme sv. Martina v Kapušanoch a od toho času pravidelne prispieva k obohateniu bohoslužieb.

            Repertoár sme postupne budovali od jednoduchších piesní po náročnejšie kompozície rôznych štýlových období od renesancie až po súčasnosť. Za viac ako 20 rokov nepretržitej činnosti sme nacvičili cez sto prevažne sakrálnych skladieb. V repertoári máme skladby Palestrinu, Bacha, Händla, Beethovena, Mozarta, Brucknera, Schuberta, Bellu, Suchoňa, Andrašovana, Franzena, no i mnohých menej známych autorov. Kolektív speváckeho zboru tvorí asi 30 členov, mužov a žien, amatérskych spevákov ochotných obetovať svoj voľný čas a zborovým spevom povznášať blížnych k plnšiemu prežívaniu viery. Niektorí sú zboru verní od založenia, ďalší prišli postupne, no niektorých sme už svojim spevom vyprevadili do večnosti.

            Hlavnou náplňou činnosti zboru Aleluja je obohatenie bohoslužieb kultivovaným liturgickým spevom a to nielen vo farskom kostole, ale aj pri slávnostných udalostiach v blízkom okolí. Na pozvanie organizátorov sme sa zúčastnili viacerých verejných vystúpení a prehliadok amatérskych speváckych zborov doma i v zahraničí. Práve to bolo impulzom pre členov nášho zoskupenia, ktorí prišli s iniciatívou zaznamenať niektoré skladby na CD nosič.

Ako vedúca zboru som sa tomu spočiatku bránila reálne hodnotiac úroveň, schopnosti a možnosti, vedomá si toho, aký kus práce nás čaká i toho, že sa nemôžeme porovnávať s profesionálmi dobre odborne aj technicky vybavenými. Dnes s odstupom času sme všetci radi, že nahrávka je na svete, že vznikol dokument o úrovni sakrálneho umenia vo farnosti a tým aj v Kapušanoch na prelome storočia a začiatku tretieho tisícročia. Pre nás, ktorí sme nahrávku tvorili, bude aj po rokoch milou spomienkou na roky prežité v speváckom zbore. Pri uvádzaní CD-čka do života som uviedla: „ Najviac si cením, že sa dokázal sformovať a stmeliť stabilný kolektív mužov a žien so zmyslom pre vyššie ciele a ideály, kolektív amatérskych spevákov ochotných pracovať na sebe a obetovať svoj voľný čas pre spoločné duchovné dielo.“

—————

Späť