6. nedeľa v Cezročnom období B

11.02.2018 12:00

Program bohoslužieb vo farnosti Kapušany

               od 12. 2. 2018 do 18. 2. 2018

Pondelok, 

12.2.2018 Kapušany 7.00 F Stanislav Pribula s rodinou; za požehnanaie                                             

                                18.00 K +  Ján Seman a Marta  

Utorok, 

13.2.2018 Kapušany   7.00 K + Albert, Anna Alojz Barbora Matúšovi  

                 Kapušany 18.00 F Na úmysel darcu 

 

Streda, Popolcová streda – deň pokánia v celej Cirkvi

14.2.2018 Kapušany    7.00 K Na úmysel darcu 

                 Kapušany  18.00 K + Viktor, Anna a Viktor Opielovi   

                 Lada          16.50 F 

                 Nemcovce 17.30 F Za zdravie a požehnanie r. Bačovej  

                 Lipníky      18.30 F Na úmysel darcu

Štvrtok, 

15.2.2018 Kapušany  7.00 K + Ján Slávik  

                Kapušany 18.00 F  + Vladimír Dančišin 

Piatok, 

16.2.2018 Kapušany    7.00 K  + Ján, Anna a Jozef Fečovi  

                 Kapušany  17.30 KC F ;  + Mária Ličáková 1. výr. smrti Za účasti detí 

Sobota, 

17.2.2018 Kapušany 7.00 F Daniel a Patrícia Kokoškovi (za požehnanie)

                                          K + Peter, Mária a Ján a Helena Suďovi 

                  Birmovanci: Kapušany o 9.30; filiálky o 8.30   

 

1. pôstna nedeľa B

18.2.2018 Kapušany   7.30 F + Štefan a Helena  

               Kapušany   10.00 F Za farnosť 

               Lada             7.30 Na úmysel darcu 

               Nemcovce    8.45 + Ján a Anna 

               Lipníky      10.00 Za zdravie a Božie požehnanie pre Antóniu 

 

1. Na budúcu nedeľu je zbierka na Katolícku charitu. Z 1. adventnej nedele sme odoslali za farnosť na charitu 488,90 Eur.  

2. Dnes vešperámi vo farskom kostole sa začne stretnutie rodičov, ktorých deti pôjdu na prijatie sviatosti birmovania. Na budúcu nedeľu po KC (K) o 14.00 bude príprava snúbencov na prijatie sviatosti manželstva. 

3. V júni sa chystá púť z Kapušian do Lichene cez Čenstochovu. Program je na nástenke. Finačné záležitosti sa ešte dojednávajú. Budú včas oznámené. 

4. Počas pôstneho obdobia bude pre deti pripravená mala brožúrka. Po každej sv. omši v piatok a nedeľu a po každej krížovej ceste si budú môcť prísť po pečiatky do brožúrky za účasť na sv. omši a krížovej ceste. 

5. Na budúcu nedeľu po druhej sv. omši bude stretnutie rímskokatolíckych veriacich z Fulianky na fare. Prosím dajte si vedieť.  

 

 

                                                                                            ---––––––––––––--- 

V  Kapušanoch 9. 2. 2018                     L. S.                             Jozef Marčin, farár

—————

Späť