5. pôstna nedeľa B

18.03.2018 12:00
Program bohoslužieb vo farnosti Kapušany
od 19. 3. 2018 do 25. 3. 2018
 
Pondelok, Sv. Jozefa, ženícha Panny Márie - slávnosť
19.3.2018 Kapušany  10.00 F Za rozvoj duchovného života    
           Kapušany  18.00 F Za požehnanie Jozefa  
           Nemcovce 19.00 K Za požehnanie Ľudmily s rodinou  
                 Lipníky     18.00 K + Ján Kokinda 
                 Lada          17.00 K Na úmysel darcu (K)
Utorok, 
20.3.2018 Kapušany    7.00 + Jozef Jakša  
           Kapušany  18.00 + Gabriela Vidumská                
Streda,  chorí   
21.3.2018 Kapušany   7.00 Za + členov r. Vidumských   
                 Kapušany 18.00 +Július Kertys 
Štvrtok, 
22.3.2018  Kapušany   7.00 + Marta Gajdošová  
                  Kapušany 16.00 sv. zmierenia; 17.30 K + Mária, Milan a Vladimír  Gogora      
                                   17.45 sv. zmierenia  Lipníky     (S,L,F);   18.30 F Na úmysel darcu 
                                                                     Nemcovce (J,P +K)  18.30 J  Na úmysel darcu                   
                         Lada  19.00 sv. zmierenia (6) 19.30 L Na úmysel darcu 
Piatok,
23.3.2018 Kapušany 7.00 K  + Mária , Michal a Anna Michal Baranovi
                                          F   Na úmysel Anny Guttovej    
Sobota, 
24.3.2018 Kapušany 7.00 K Božena Stankovičová 70 r. života  
                                          F Na úmysel Heleny (na poďakovanie) 
     Spovedanie Kapušany o 8.30 – 11.00 sv. prijímanie sa rozdávať nebude 
 
Kvetná nedeľa – Nedeľa Utrpenia Pána B
25.3.2018 Kapušany     7.30 Za zdravie Pavla Leška s rodinou
                 Kapušany   10.00 Za farnosť 
                 Lada             8.45 + Ján a Mária ( z Poruby)
                 Nemcovce  10.00 Mária Rešetárová 70 rokov života   
                 Lipníky        7.30 Tobiášová Anna  75 rokov  
 
Dnes je zbierka za prenasledobaných kresťanov. Za Vaše milodary Vám, vyslovujem Pán Boh zaplať. 
Dnes po KC vo farskej obci bude strernutie manželov v našej farnosti, ktorí majú deti na ZŠ, MŠ a SŠ. Nech prídu obaja manželia teda aj muži. Stretnutie odporúča KBS. 
Na 21. 3. 2018 v stredu pôjdeme spovedať chorých. Zároveň im vyslúžime aj sviatosť pomazania nemocných. Ide o chorých, ktorých nespúovedáme na 1. Piatok. Tých už máme zapísaných. Mali ste ich nahlásiť v sákristii kostola do dnešnej nedele. Doma pripravte na stole biely obrus, kríž dve sviece, svätenú i čistú vodu a vatu. 
Po KC na budúcu ( kvetnú) nedeľu majú stretnutie rodičia prvoprijimajúcich deti. 
Dnes po KC je krátke stretnutie horliteľo RB v sakristii.   
 
                                                                          –––––––––––––––––––––––––––––––– 
V  Kapušanoch 17. 3. 2018           L. S.                             Jozef Marčin, farár

Program bohoslužieb vo farnosti Kapušany

od 19. 3. 2018 do 25. 3. 2018

 
Pondelok, Sv. Jozefa, ženícha Panny Márie - slávnosť
19.3.2018 Kapušany  10.00 F Za rozvoj duchovného života    
           Kapušany  18.00 F Za požehnanie Jozefa  
           Nemcovce 19.00 K Za požehnanie Ľudmily s rodinou  
                 Lipníky     18.00 K + Ján Kokinda 
                 Lada          17.00 K Na úmysel darcu (K)
Utorok, 
20.3.2018 Kapušany    7.00 + Jozef Jakša  
           Kapušany  18.00 + Gabriela Vidumská                
Streda,  chorí   
21.3.2018 Kapušany   7.00 Za + členov r. Vidumských   
                 Kapušany 18.00 +Július Kertys 
Štvrtok, 
22.3.2018  Kapušany   7.00 + Marta Gajdošová  
                  Kapušany 16.00 sv. zmierenia; 17.30 K + Mária, Milan a Vladimír  Gogora      
                                   17.45 sv. zmierenia  Lipníky     (S,L,F);   18.30 F Na úmysel darcu 
                                                                     Nemcovce (J,P +K)  18.30 J  Na úmysel darcu                   
                         Lada  19.00 sv. zmierenia (6) 19.30 L Na úmysel darcu 
Piatok,
23.3.2018 Kapušany 7.00 K  + Mária , Michal a Anna Michal Baranovi
                                          F   Na úmysel Anny Guttovej    
Sobota, 
24.3.2018 Kapušany 7.00 K Božena Stankovičová 70 r. života  
                                          F Na úmysel Heleny (na poďakovanie) 
     Spovedanie Kapušany o 8.30 – 11.00 sv. prijímanie sa rozdávať nebude 
 
Kvetná nedeľa – Nedeľa Utrpenia Pána B
25.3.2018 Kapušany     7.30 Za zdravie Pavla Leška s rodinou
                 Kapušany   10.00 Za farnosť 
                 Lada             8.45 + Ján a Mária ( z Poruby)
                 Nemcovce  10.00 Mária Rešetárová 70 rokov života   
                 Lipníky        7.30 Tobiášová Anna  75 rokov  
 
Dnes je zbierka za prenasledobaných kresťanov. Za Vaše milodary Vám, vyslovujem Pán Boh zaplať. 
Dnes po KC vo farskej obci bude strernutie manželov v našej farnosti, ktorí majú deti na ZŠ, MŠ a SŠ. Nech prídu obaja manželia teda aj muži. Stretnutie odporúča KBS. 
Na 21. 3. 2018 v stredu pôjdeme spovedať chorých. Zároveň im vyslúžime aj sviatosť pomazania nemocných. Ide o chorých, ktorých nespúovedáme na 1. Piatok. Tých už máme zapísaných. Mali ste ich nahlásiť v sákristii kostola do dnešnej nedele. Doma pripravte na stole biely obrus, kríž dve sviece, svätenú i čistú vodu a vatu. 
Po KC na budúcu ( kvetnú) nedeľu majú stretnutie rodičia prvoprijimajúcich deti. 
Dnes po KC je krátke stretnutie horliteľo RB v sakristii.   
 
                                                                          –––––––––––––––––––––––––––––––– 
V  Kapušanoch 17. 3. 2018           L. S.                             Jozef Marčin, farár
 

—————

Späť