5. nedeľa v Cezročnom období B

04.02.2018 12:00

Program bohoslužieb vo farnosti Kapušany

od 5. 2. 2018 do 11. 2. 2018

 

Pondelok, Sv. Agáty, panny a mučenice

 5.2.2018 Kapušany   7.00 F Na úmysel darcu (Miťo)

               Kapušany 18.00 K + Ján Antónia Pokšiva, Štefan Alžbeta Szanto       

 

Utorok, Sv. Pavla Mikiho a spoločníkov, mečeníkov - spomienka

6.2.2018 Kapušany    7.00 K + Jozef Feč  

               Nemcovce 17.30 K+ Mária Martančíková (za účasti detí)

               Kapušany  18.00 F  + Jozef Šimko  

Streda 

7.2.2018 Lada         17.30 K  + Anna a Vincent Taliánovi (za účasti deti)

               Kapušany 18.00  F  Jozef Haľko 70 r. života  

Štvrtok   

8.2.2018 Kapušany   7.00 K  Za tých, čo konali deviatnik ku Sv. Rodine (ráno)  

               Lipníky     17.00 F + Zuzna a Ján Miroľovi  (za účasti deti)

               Kapušany 18.00 F + Ján, Mária a Vincent, Anna , Paulina a Jozef   

Piatok 

9.2.2018 Kapušany    7.00 F + Ján a Anna Husovskí 

               Kapušany  17.00 K Za + členov rodín Bednárovej a ...  

 

Sobota, Sv. Školastiky, panny - spomienka

10.2.2018 Kapušany 7.00 F Za tých, čo si konali deviatník ku sv. Rodine (starší)

                                          K + Forišová Anna 

 

         Birmovanci o 9.30 filiálky a o 8.30 Kapušany 

                              

6. nedeľa v Cezročnom období B – Svetový deň chorých

11.2.2018 Kapušany   7.30 + Helena Uličná  

               Kapušany   10.00 Za + členov r. Brehovej  

               Lada            7.30 + Anna a Ján, Andrej a Anna, Jozef a Mária 

               Nemcovce    8.45 + Štefánia Bačová  

               Lipníky      10.00 Za farnosť 

 

 

1. Na budúcu nedeľu po popludňajšej pobožťnosti bude stretnutie rodičov našich birmovancov, dnes po druhej sv. omši je stretnutie rodičov, ktorých deti idú na prvé sv. prijímanie.  

2. V tomto týždni v stredu o 19.00 bude prvé stretnutie snúbencov na fare. Začneme už s naukami   

3. Univerzitné pastoračné centrum v Prešove vás pozýva 8. februára 2018 (štvrtok) večer o 19:oo na Tradičnú Fašiangovú veselicu (17. novembra 13). Predpredaj lístkov: upc.unipo.eu

4. V pondelok večer o 19.00 bude stretnutie Kostolnej rady z Lipník

Birmovka bude v sobotu 14. 4. o 10.30 v Kapušanoch.  

—————

Späť