4. adventná nedeľa B

24.12.2017 12:00

Program bohoslužieb vo farnosti Kapušany

od 25. 12. 2017 do 31. 12. 2017

N a r o d e n i e  P á n a  –  s l á v n o s ť  

                    Lada  a Lipníky  22.00; Nemcovce  23.30; Kapušany 24.00  

25.12.2017 Kapušany   8.00 a  10.30;   vešpery o 15.00

                   Nemcovce   9.15;  Lada  8.00;  Lipníky 10.30 

Utorok Sv. Štefana, prvého mučeníka - sviatok

26.12.2017 Kapušany    7.30 K+ Anna, Annamária a Ján Marušin 

                   Kapušany  10.00 K Štefan Marcin 70 rokov života 

                   Nemcovce 10.00 F + Margita a Štefan Jancalovi 

                   Lada            8.45 F Matúš, Zuzka,  Dominik a Janík s rodinami   

                   Lipníky       7.30 F Ján, Katarína a Mária s rodinami 

Streda, Sv. Jána, apoštola a evanjelistu - sviatok

27.12.2017 Kapušany    7.00 F  + Michal a Helena Ondovi 

                   Nemcovce 16.30 K (deti)  

                   Kapušany  18.00 K + Ján, Eva a Ján Knapíkovi   

Štvrtok, Sv. Neviniatok, mučeníkov – sviatok

28.12.2017 Kapušany     7.00 K + Juraj, Helena Eliášovi, Jozef a Mária Paľovi 

                   Lipníky      16.30 K (deti)+ Anna a Gabriela Melegovi 

                   Nemcovce 16.30 F  + František Vidumský výročná sv. omša 

                   Kapušany  18.00 F Na úmysel darcu

Piatok   

29.12.2017 Kapušany    7.00 F + Július, Ján, Július Andrejka Madzíkovi 

                   Lada          16.30 K (deti) + Ondrej Bľanda

                   Kapušany  18.00 K (deti) + Michal Šesták a Anna Dzuricová 

Sobota, 

30.12.2017 Kapušany 7.00 F + Tibor, Jolana, Štefan, Mária a Štefan 

                                            K + Jozef Pipa

Nedeľa Sv. Rodiny Ježiša, Márie a Jozefa; koniec občianskeho roka  

31.12.2017  Kapušany     7.30 F Za zdravie a požehnanie Helena a Ján 

                    Kapušany   10.00 F Za farnosť 

                    Lada             8.45 K Na úmysel darcu (K)

                    Nemcovce  10.00 K + Mária a Ján Palkovi a Mária a Ján Mihokovi  

                    Lipníky        7.30 K + Bača Anton, Margita a Imrich 

1. Na budúcu nedeľu ranné sv. omšu budú zo sviatku Sv. rodiny. Poďakovanie na koniec roka bude v Nemcovciach hneď po sv. omši, v Lipníkoch  a Lade o 15.00 a vo farskom kostole ako obyčajne o 16.00. 

2. Požehnanie domov bude na slávnosť Zjavenia Pána v Kapušanoch a na sviatok Krstu Pána na filiálkach. Kto si chce dať požehnať domy, nech to nahlási do 31. 12. 2017  sakristii. Po tomto termíne nebudeme prijímať žiadosti o požehnanie domov. 

3. V Lipníkoch a v Nemcovciach sa bude chodiť koledovať na 1. sviatok, teda 25. 12. od 13.00, v Kapušanoch a v Lade na sv. Štefana 26.12.2017 od 13:00. Prosím všetkých, ktorí chcú prijať  koledníkov, aby mali zatvorených psov a najlepšie otvorenú bráničku a zasvietené svetlo, poprípade ak ich budete počuť, nech im idú v ústrety. V Kapušanoch sa stretnú na fare o 12.30. Na nástenke je rozpisom ulíc.  

4. Zábavné popoludnie pre koledníkov bude 29. decembra. 2017 o 13:30 v Kultúrnom dome v Kapušanoch. Deti nech si vezmú prezuvky so sebou.                                                                   

 

                                                                               ––––––––––––––––––––––––––––––––

V  Kapušanoch 23. 12. 2017              L. S.                             Jozef Marčin, farár

 

—————

Späť