34. nedeľa v Cezročnom období A

26.11.2017 12:00

Program bohoslužieb vo farnosti Kapušany

od 27. 11. 2017 do 3. 12. 2017

Pondelok, 

27.11.2017 Kapušany   7.00 K  + Ján, Anton Gabriela Július a Anna Hermanovská 

                   Kapušany 18.00 F + Anna Nannaveccmia  1. výročie smrti  

Utorok  

28.11.2017 Kapušany    7.00 F Za zdravie  

                   Nemcovce 16.00 sv. zmier.; 17.00 F Za Zdravia a pož. Jozefa a Márie  s rodinou 

                   Lipníky     17.00 K Za zdravie r. Krištofovej; sv. zmierenia  

Streda 

29.11.2017 Kapušany   7.00 F Na úmysel darcu 

                   Lada         16.30 sv. zmierenia; 18.00 F + Andrej a Helena Kvokačka  

                   Kapušany 18.00 K + Ondrej Marta Nalevanko                        

Štvrtok, Sv. Ondreja, apoštola - sviatok

30.11.2017 Kapušany   7.00 K Za zdravie Márie Knapíkovej                             

                   Kapušany 16.00 sv. zmierenia  

                                    18.00 F + Pavol, Ondrej a Terézia  

Piatok, 1. piatok, celodenná adorácia v celej farnosti  

1.12.2017 Kapušany    7.00 F Na úmysel darcu 

                 Kapušany  18.00 F + Viktor Verčimák     

                 Lipníky       8.30 - 18.30 + Mária, Juraj a Anton 

                 Lada           8.00 -  16.50

                 Nemcovce  8.15 -  17.30 K Za zdravie                                       

Sobota, 

2.12.2017 Kapušany 7.00 K + Helena a Ján Jakša 

                                          F Na úmysel darcu  

                 Birmovanci: Kapušany 8.30, filiálky 9.45

                 Miništranti:  Lipníky 15.00, Nemcovce 15.45; Lada 16.30                   

Prvá adventná nedeľa – požehnanie adventných vencov  

3.12.2017    Kapušany     7.30 K + Štefan Ferenci Jozef Kendrák  

                    Kapušany   10.00 K

                    Lipníky      10.00 F Za zdravie a požehnanie Nicoly a Márie 

                    Lada             7.30 F Za zdravie a požehnanie r. Verčimákovej                 Nemcovce    8.45 F Za farnosť 

1. Dnes je „Dobročinná zbierka sv. Alžbety“. Na budúcu nedeľu bude zbierka na Katolícku charitu. Za Vaše milodary Vám vyslovujem Pán Boh zaplať.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

2. Túto nedeľu bude na fare stretnutie rodičov, ktorých deti idú na 1. sv. prijímanie. Stretnutie začne Eucharistickým požehnaním o 15.00. Požehnanie v Nemcovciach bude o 14.30, v Lade o  15.00 a v Lipníkoch bude o 15.30. 

3. Dnes bude vystúpenie hudobnej skupiny Felice (bratia františkáni)  v kine Scala na Masarykovej ul. o 16.00 vstupné 4 Eur, deti a mládež zdarma (plagát)  

4. Preskúšanie birmovancov bude v sobotu 9.12. 2017. 

5. Kto by chcel darovať vianočné stromčeky vysoké cca 5 m do kostola, nech sa čo najskôr prihlási v sakristii. Technické záležitosti budú zabezpečené. 

6. Tých, ktorí nebudú vyspovedaní na 1. Piatok, budeme spovedať pred Vianocami.                                                                               

 

                                                                           –––––––––––––––––––––––––––––––– 

V  Kapušanoch 25. 11. 2017           L. S.                             Jozef Marčin, farár

 

—————

Späť