33. nedeľa v Cezročnom období A

19.11.2017 12:00

Program bohoslužieb vo farnosti Kapušany

od 20. 11. 2017 do 26. 11. 2017

Pondelok,

20.11.2017 Kapušany    7.00 F  Za požehnanie Antónie  

                   Nemcovce 18.00 K  za účasti deti + Juraj Vydumský 

Utorok, Obetovanie Panny Márie – spomienka 

21.11. 2017 Kapušany 9.00 cintorín: pohreb pani Kurtyovej  

                    Lada       17.30 K za účasti deti

Streda, Sv. Cecílie, panny a mučenice - spomienka

22.11.2017 Kapušany  7.00 K Na úmysel darcu  

                                   18.00 F + Marta Gajdošová  

                   Lipníky   17.30 K  + Marta Klimčová       

Štvrtok 

23.11.2017 Kapušany 18.00 F + František Varga 

Piatok, Sv. Ondreja Dung-Laka, kňaza, a spoločníkov, mučeníkov - spomienka

24.11.2017 Kapušany   7.00 F Za + Alenu Belišovu   

                   Kapušany 18.00 K za účasti deti + Helena Stašíková 

Sobota, 

25.11.2017 Kapušany 7.00 K + Stankovič František a Matej Námešpetra 

                                    7.00 F Za zdravie Kataríny s rodinou 

KRISTA KRÁĽA – slávnosť,                       Verejná poklona Oltárnej sviatosti do

26.11.2017  Kapušany     7.30 F Za farnosť 

                    Kapušany   10.00 F Monika Maňkošová 70 r.                                              15.00

                    Lipníky        8.45 Na úmysel darcu                                                               15.00 

                    Lada           10.00 Viktória za zdravie 7 Eur                                                 15.30    

                    Nemcovce   7.30 Za zdravie a Božie požehnanie r. Pavúkovej 7 Eur     14.30

1. Na budúcu nedeľu bude Na fare stretnutie rodičov, ktorých deti idú na 1. sv. prijímanie.

2. Deň otvorených dverí sa bude konať 1. 12. 2017 v priestoroch Gymnázia sv. Moniky na ulici Tarasa Ševčenka 1 v Prešove od 9.00. Záujemcovia o štúdium si budú môcť pozrieť priestory školy, stretnúť sa so žiakmi, vyučujúcimi a vedením školy a zažiť atmosféru našej školy. Pozvaní sú predovšetkým žiaci 8. a 9. ročníka základných škôl, keďže v nasledujúcom školskom roku gymnázium otvára 1 triedu bilingválného gymnaziálneho štúdia v anglickom jazyku  a 3 triedy klasického štvorročného štúdia. Bližšie informácie na telefónnom čísle 051/756 73 02 a na gymonika@gymonika.sk alebo na internetovej stránke školy: www.gymonika.sk.

3. Dnes popoludňajšou pobožnosťou o 14.00 vo farskom kostole sa začne stretnutie rodičov, ktorých deti idú na prijatie sviatosti birmovania.  

4. Prebieha prihlasovanie sprevádzajúcich osôb i samotných deti k Dobrej novine, ako bolo vyhlásené pred týždňom. Na budúcu nedeľu po pobožnosti, sa bude konať na fare prvé stretnutie kolednikov, ktorí sa nahlásili na Dobrú novinu.

5. Odberatelia časopisu Ruženec, ktorí zatiaľ nezaplatili 6 € na rok 2018, nech tak urobia do konca mesiaca (november), u horliteľky RB p. Leškovej. Noví záujemcovia sú vítaní.

6. Finančné prostriedky z tohtoročnej „Dobročinnej zbierky sv. Alžbety“, ktorá sa uskutoční na budúcu  nedeľu 26.11.2017, budú použité na obnovu našich pútnických miest Obišovce a Gaboltov.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                        --------------------          

Kapušanoch 16. 11. 2017            L. S.                                         Jozef Marčin, farár

—————

Späť