32. nedeľa v Cezročnom období A

12.11.2017 12:00

Program bohoslužieb vo farnosti Kapušany

od 13. 11. 2017 do 19. 11. 2017

 

Pondelok 

13.11.2017 Kapušany    7.00 + Juraj, Zuzana, František, František a Magdaléna 

                   Nemcovce 17.30 za účasti detí Za požehnanie Emílie s rodinou 

 

Utorok  

14. 11.2017 Kapušany 18.00 K  + Terézia Gregova 

 

Streda 

15.11.2017 Kapušany 7.00 + Andrej, Alžbeta, Helena Labuda 

                   Lipníky   17.30 za účasti detí + Štefan, Martin a Mária 

 

Štvrtok, 

16.11.2017 Kapušany  7.00 Mária Ličáková 

                   Lada       17.30 za účasti detí 

 

Piatok, Sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky - spomienka

17.11.2017 Kapušany   7.00 K  + Juraj, Mária a Pavol Slávik                   

                   Kapušany 18.00 za účasti deti F + Anna Dzuricová Michal Šesták       

 

Sobota 

18.11.2017 Kapušany 7.00 K + Verona Paľová, 1. výročie smrti  

                                    9.00 K stretnutie birmovancov 8.30 Kapušany; 9.45 filiálky         

                                  16.00 K sobášna sv. omša Komorník - Semanová 

                   Lada       15.00 ACM sobášna sv. omša Pazdič a Imrichová 

 

TRIDSIATA TRETIA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

19.11.2017  Kapušany     7.30 K + Štefan Farkaš  

                    Kapušany   10.00 K Za zdravie a  požehnanie Štefana Leška s rod. 

                    Lipníky        8.45 F Za farnosť 

                    Lada           10.00 F Zuzana Daňová (Šar. Poruba) 75 rokov života 

                    Nemcovce   7.30 F Za požehnanie obce Nemcovce 

 

 

1. V budúcom týždni som na duchovných cvičeniach, nebudem vo farnosti.  

2. Na budúcu nedeľu popoludňajšou pobožnosťou o 14.00 vo farskom kostole sa začne stretnutie rodičov, ktorých deti idú na prijatie sviatosti birmovania.  

3. O chvíľu začína adventný čas a s ním je spojená príprava na koledovanie Dobrej noviny. Do tejto akcie sa môžu zapojiť deti od 1. až 9. ročníka ZŠ. Za sprevádzajúce osoby môžu ísť mladí vo veku od 15 rokov vyššie. Prosím, nahláste sa do piatka 24.11.2017 v Kapušanoch v sakrestii kostola, v Lade u Benedikta Feťka, v Nemcovciach u Stanky Drotárovej a v Lipníkoch u Nikoly Žákovej.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                               –––––––––––––––––––––––––––––––– 

Kapušanoch 12. 9. 2017            L. S.               Doc. ICDr. PaedDr. Jozef Marčin, PhD, farár

 

—————

Späť