31. nedeľa v Cezročnom období A

05.11.2017 12:01

Program bohoslužieb vo farnosti Kapušany

od 6. 11. 2017 do 12. 11. 2017

 

Pondelok, 

6.11.2017 Kapušany    7.00 K Za zdravie a Božie požehnanie (80 rokov ž.) 

                 Nemcovce 17.30 K za účasti deti Na úmysel darcu (K)

                 Kapušany  18.00 F + Martin Čisarík  

 

Utorok  

7.11.2017 Kapušany       7.00 K + Jozef, Alžbeta a Jozef Gaľa 

                 Kapušany     18.00 F Za + členov RB v Kapušanoch

                 Chmeľovec 18.00  K výr. konsekrácie kostola 

 

Streda, 

8.11.2017 Kapušany   7.00 K +Anna a Ján Kokoška                     

                 Lipníky     17.30 K za účasti deti Za zdravie M. Capovej 

                 Kapušany  18.00 F Za zdravie a požehnanie Petra s rodinou 

                      

Štvrtok, Výročie posviacky Lateránskej baziliky - sviatok

9.11.2017 Kapušany 18.00 F Za zdravie Jozefa a Annu Rohaľových 

 

Piatok, Sv. Leva Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi - spomienka

10.11.2017 Kapušany 7.00 F Kapušany  + Anton, Ján, Margita Raďakovi 

                   Kapušany 16.30 sv. zmierenia (birmovanci a ostatní...)

 

       S v.  M a r t i n a  z T o u r s,  b i s k u p a  –  s l á v n o s ť       

                   Kapušany 18.00 K Danka Haneková 50 rokov života 

Sobota 

11.11.2017 Kapušany 10.30 Andrej Dziega, štetinsko-kaminský arcibiskup-metropolita 

 

TRIDSIATA DRUHÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

12.11.2017  Kapušany    7.30 F Ján Šital  s rodinou 40 rokov života 

                    Kapušany  10.00 F ThDr. Danel Boleš, O praem. Za farnosť  

                    Lipníky       8.45 K Štefan 28 rokov 

                    Lada         10.00 K + Martin Jančik , Kán... a Lýdia  

                    Nemcovce  7.30 K Za zdravie manželov Vojtekových 

 

1. Kto by chcel ísť na púť do Sv. zeme v termíne od 24. 2. do 3. 3. 2018 nech sa ešte teraz po sv. omši nahlási v sakristií kostola. 

2. Birmovanci budú mať nácvik v stredu o 19.00 na sv. omšu v piatok, na ktorej sa budú aktívne podieľať. Pozvaní sú na piatok aj birmovanci z filiálok. 

3. V piatok, sobotu a druhá sv. omša v nedeľu budú zo sviatku sv. Martina. Ranná sv. omša v nedeľu bude v zelenej farbe.   

4. Na sobotnú sv. omšu ste všetci srdečne pozvaní z celej farnosti. 

 

 

                                                                             –––––––––––––––––––––––––––––––– 

Kapušanoch 23. 9. 2017            L. S.               Doc. ICDr. PaedDr. Jozef Marčin, PhD, farár

 

—————

Späť