3. nedeľa v Cezročnom období B

21.01.2018 12:00

Program bohoslužieb vo farnosti Kapušany

od 22. 1. 2018 do 28. 1. 2018

 

Pondelok 

22.1.2018 Kapušany    7.00 F Za + členov r. Šintálovej 

                 Nemcovce 16.30 sv. zmierenia; 17.30 F Na úmysel darcu; zápis na sv.  omše                 

                 Lada          18.00 K Helena Hrušková 76 r. (17.1.); po sv. omši sv. zmierenia 

Utorok 

23.1.2018 Kapušany    7.00 K + Gajdošová Marta  

                 Lipníky     17.00 sv. zmierenia; K  + Anna a Jozef Martinčičovi  

                 Kapušany  18.00 + Ján Sekerák                  

 

Streda, Sv. Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi - spomienka

24.1.2018 Kapušany 7.00  F + František, Aurélia a Jozef 

                                18.00  K Za + členov r. Holingovej a Olšavskej 

 

Štvrtok, Obrátenie sv. Pavla, apoštola - sviatok

25.1.2018 Kapušany 18.00 + Jozef Kokoška  

 

Piatok, Sv. Timoteja a Títa, biskupov, spomienka, Za účasť birmovancov 

26.1.2018 Kapušany    7.00 F + Margita Pribulová 

                 Kapušany  18.00 K+ Jozef Talián   

 

Sobota, 

27.1.2018 Kapušany 7.00  + Martin Čisarik 

 

4. nedeľa v Cezročnom období B

                  Kapušany 17.00 F Za kostolné rády, stretnutie kostolných rád z celej farnosti 

28.1.2018 Kapušany     7.30 Vladimír Kurty 40 rokov života  

                 Kapušany   10.00 + Helena , Monika Dolinské, Andrej a Rudo Kačmárovi 

                 Lada           10.00 Za farnosť 

                 Nemcovce   7.30 Na úmysel Jozefa 

                 Lipníky       8.45 Za zdravie a požehnanie Antona Koštivala - 60 rokov života 

 

1. Dominikánske mariánske centrum Vás srdečne pozýva na pôstne duchovné cvičenie v Exercičnom dome Sv. Ignáca v Prešove v termíne od 22. do 25. februára 2018. Účastnícky poplatok je 58€. Nahlásiť je potrebné u horliteľky RB pani Leškovej do 11.2.2018. Bližšie informácie na nástenke 

2. Dnes v nedeľu 21.1. 2018 po pobožnosti je stretnutie horliteľov ruží. Účasť horliteľov je nutná.  

3. Na budúcu nedeľu bude zbierka na Arcidiecézne pastoračné centru a UPC pre mladých. Za Vaše milodary Vám, vyslovujem Pán Boh zaplať.

4. Dnes popoludní o 14.00 bude Eucharistická adorácia a Korunka k Božiemu milosrdenstvu.

 

 

 

                                                                           –––––––––––––––––––––––––––––––– 

V  Kapušanoch 20. 1. 2018            L. S.                          Jozef Marčin, farár

—————

Späť