3. adventná nedeľa B

17.12.2017 12:00

Program bohoslužieb vo farnosti Kapušany

od 18. 12. 2017 do 24. 12. 2017

 

Pondelok, 

18.12.2017 Kapušany   7.00 F + Štefan, Mária,  František, Július, Gabriela Stankovičovi  

                   Kapušany 18.00 K + Jozef, Terézia a František Ináš  

Utorok 

19.12.2017 Kapušany  7.00 K + Milan Pešta

                   Lipníky    17.00 F Na úmysel darcu (zápis na sv. omše)

                   Lada         18.00 F Na úmysel darcu (zápis na sv. omše)                       

Streda 

20.12.2017 Kapušany    7.00 F + Jaroslava 1. výročie smrti (zápis na sv. omše) 

                   Nemcovce 17.00 K Za zdravie a Božie požehnanie Heleny Vydumskej  

                   Kapušany  18.00 K + Anna a Jozef Kokoškovi, Anna a Michal Bujňačkovi                   

Štvrtok, 

21.12.2017 Kapušany 7.00 K + Štefan, Anna, Anna a Juraj Verešpej  

                                  18.00 F Dušan Tobiáš 70 rokov života (zápis na sv. omše)

Piatok, 

22.12.2017 Kapušany    7.00 F  + Jozef Fabián 

                                               K + Marta Gajdošová 

Sobota, 

23.12.2017 Kapušany 7.00 K Za zdravie r. Prokopovej  

                                            F Za zdravie a požehnanie Kataríny  

4. adventná nedeľa 

24.12.2017  Kapušany    7.30 K + Magdaléna Farkašová  

                    Kapušany  10.00 K + Štefan, Mária a Zborovjanovi  

                    Lada            7.30 F Na úmysel darcu 

                    Nemcovce   8.45 F Za zdravie r. Hermanovskej 

                    Lipníky      10.00 F Za farnosť 

 

N a r o d e n i e  P á n a  –  s l á v n o s ť

                    Lada        22.00 K

25.12.2017 Kapušany 24.00   

                                      8.00 

                   Kapušany  10.30

                   Nemcovce   9.15 

                   Lada            8.00 

                   Lipníky      10.30 

 

1. V stredu o 8.00 budeme spovedať chorých, ktorí neboli na 1. piatok  Dnes ich nahláste v sakristii.  

2. V sobotu po sv. omši do 9.00 vyspovedáme tých, ktorí prišli zo zahraničia, školy, či iných povinnosti, ale nie tých čo mohli prísť skôr a to zanedbali. Upratovanie                                       bude o 9.00

3. Požehnanie Betlehemov pre domácnosti bude na budúcu nedeľu po sv. omšiach.   

4. Ešte máme neodslúžené (zapísané) sv. omše do polovice januára. Buďte trpezliví. 

 

                                                                           –––––––––––––––––––––––––––––––– 

V  Kapušanoch  16. 12. 2017          L. S.                                 Jozef Marčin, farár

—————

Späť