29. nedeľa v Cezročnom období

22.10.2017 12:00

Program bohoslužieb vo farnosti Kapušany

od 23. X. 2017 do 29. X. 2017

 

Pondelok, 

23.10.2017 Kapušany    7.00 K + Štefan a Helena Maňkošovi 

                   Nemcovce 17.30 K + Štefan, Mária a Ján Horváthovi; za účasti detí

                   Kapušany  17.30 F + Ján Paľa  

Utorok  

24.10.2017 Kapušany   7.00 F Na úmysel darcu  

                   Lipníky    18.00 K za účasti detí;  Na úmysel darcu 

 

Streda

25.10.2017 Kapušany 18.00 K + Anna a Ján Pribulovi 

                          

Štvrtok, za účasti mužov

26.10.2017 Kapušany   7.00 K + Ladislav, Ján Verčimák 

                   Lada     16.00 sv. zmierenia 17.30 K za účasti detí + Veronika a Michal

                   Kapušany 17.30 F Za tých, čo boli 1. 10. na púti v Obišovciach 

 

Piatok, 

27.10.2017 Kapušany   7.00 F + Bartolomej, Veronika Jecuško  

                   Kapušany 17.30 K za účasti detí; Na úmysel Beáty

       

Sobota, Šimona a Júdu, apoštolov - sviatok

28.10.2017 Kapušany 7.00 K + Anna, Ján a Július Lazor  

                   Kapušany 7.00 F + Angelo 10. výročie smrti 

 

TRIDSIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

                    Lada          18.00 F Za požehnanie rodiny 

29.10.2017  Kapušany    7.30 K Cyril a Agnesa Pribulovi 50 rokov manželstva 

                    Kapušany  10.00 K Silvia Slivková 40 rokov života  

                    Lipníky       7.30 F Za farnosť 

                    Nemcovce   8.45 K Za požehnanie r. Guľasovej 

                    Brežany    10.30 F Konsekrácia kostola Brežany 

 

1. V noci zo soboty na nedeľu z 28. 10.  na 29. 10. sa mení čas z letného na riadny  zimný.

2. V tomto týždni začneme spovedať pred sviatkom Všetkých svätých. 

3. Dnes je zbierka na misie. Za Vaše milodary Vám vyslovujem Pán Boh zaplať. 

4. Duchovný otec M. Marcin, rodák z Kapušian za vykonanú zbierku pre kostol v Brežanoch Vám ďakuje. Zároveň Vám oznamuje, že konsekrácia tohto kostola bude na budúcu nedeľu 29. 10. o 10.30. Tejto konsekrácie sa zúčastním. 

5. Spovedanie chorých bude v tento piatok 

 

 

 

 

 

                                                                               –––––––––––––––––––––––––––––––– 

Kapušanoch 22. 9. 2017            L. S.               Doc. ICDr. PaedDr. Jozef Marčin, PhD, farár

—————

Späť