28. nedeľa v Cezročnom období A

15.10.2017 12:00

Program bohoslužieb vo farnosti Kapušany

od 16. 10. 2017 do 22. 10. 2017

Pondelok , Kostolná rada z Nemcoviec (alebo v utorok)            

16.10.2017  Kapušany    7.00 K Marta Maťašová 80 r. života   

                    Nemcovce 17.30 K Za zdrav. a pož. Ľubomíra a Márie Martinkových 50 r.  

                    Kapušany  18.00 F + Anna, Margita, Jozef  a Jozef Lazor

Utorok, 

17.10. 2017  Lipníky    17.30 K Na úmysel darcu (K)

                     Kapušany 18.00 F + Margita Pribulová 

Streda, 

18.10. 2017 PO SDB     9.00  rekolekcie 

                                       9.00  Milión deti sa modlí ruženec za pokoj vo svete; rekol.                                          

                    Lada         17.30 K + Ján, Ondrej, Anna, Mária  Hruškovi

                    Kapušany 18.00 F + Lukáš  Hajtol          

Štvrtok, stretnutie animátorov o 19.00 na fare 

19.10. 2017 Kapušany   7.00 F + Mária Ličáková  

                    Kapušany 18.00 K + Verona Paľová  

Piatok 

20.10. 2017 Kapušany   7.00 F  + Marta Gajdošová nemeniť  

                    Kapušany 18.00 K + Ján Dranga a Juraj Majirský 

Sobota, 

21.10. 2017 Kapušany 7.00 K + Anna Kohaniova 1. výročie smrti                                                      

Birmovanci:  K  10.00 filiállky, 8.30 Kapušany  

Dvadsiata deviata nedeľa v cezročnom období - Misijná nedeľa 

                    Fulianka     18.00 F 

22.10. 2017 Kapušany    7.30 Na úmysel darcu   

                    Kapušany  10.00 Za farnosť 

                    Lipníky       7.30 + Anton, Anna, Valentin Tobiášovi 

                    Lada          08.45 Na úmysel darcu 

        Nemcovce  10.00 + Margita Jancalová  a Štefan

 

1. Na budúcu nedeľu bude zbierka na misie. Za Vaše milodary Vám vyslovujem Pán Boh zaplať. 

2. Naša farnosť sa opäť zapojí do kampane Sviečka za nenarodené deti, Hlavnou myšlienkou tejto kampane je spojiť spomienku na našich drahých zosnulých s pripomenutím si osudov detí, ktoré sa nemohli narodiť. Túto spomienku môžeme vyjadriť symbolicky večer 2. novembra na Pamiatku zosnulých zapálením sviečky a modlitbou s prosbou o Božie milosrdenstvo pre nenarodené deti a všetkých ľudí zranených potratom. V našich kostoloch si až do 2. novembra môžete zakúpiť originálnu sklenenú  alebo plastovú sviečku s logom kampane a podporiť tak projekty zamerané na ochranu života a jeho dôstojnosti od počatia a podporu rodiny. Pozri:  www.sviecka.forumzivota.sk

3. Príďte tí, ktorí ste doma, v stredu o 9.00 sa spolu s deťmi pomodliť za pokoj vo svete.

4. V tomto týždni sú sv. omše z účasti detí.                    

5. Dnes je zbierka na potreby farnosti. Za Vaše milodary Vám vyslovujem Pán Boh zaplať.

                                                            –––––––––––––––––––––––––––––––– 

Kapušanoch 14. 10. 2017             L. S.               Doc. ICDr. PaedDr. Jozef Marčin, PhD, farár

 

—————

Späť