27. nedeľa v Cezročnom období A

08.10.2017 12:00

Program bohoslužieb vo farnosti Kapušany

od 9. 10. 2017 do 15. 10. 2017

 

 

Pondelok  

9.10.2017  Kapušany    17.30 + Štefan a Anna Čubovi 

 

Utorok, 

10.10. 2017 Nemcovce 17.00 Na úmysel rodiny 

                    Kapušany  17.30 Za zdravie Boženy  

Streda

11.10. 2017 Lipníky 17.00 Za požehnanie Zuzany Dubasovej                 

                                   17.30 Zdravie Pavla Dvorščaka s rodinou 75 rokov  

Štvrtok 

12.10. 2017 Lada         17.00 Za zdravie Margity Vojtekovej 

                    Kapušany 17.30  + Július, Ján, Július Andrejka Madzíkovi 

 

Piatok, Výročie posledného fatimského zjavenia 

13.10. 2017 Kapušany 17.30 Za živých členov ružencového bratstva v Kapušanoch  

 

Sobota, 

14.10. 2017 Kapušany 7.00 + Imrich Mária, František Fertaľ 

                                    15.00 sobášna sv. omša (Stankovič – Brudňáková)

  

Dvadsiata ôsma nedeľa v cezročnom období

15.10. 2017 Kapušany    7.30 K + Anna Šintalová  

                    Kapušany  10.00 K  Milan Grega 60 rokov 

                    Lipníky       7.30 F Róbert a Mária za požehnanie 

                    Lada            8.45 F Za farnosť 

        Nemcovce  10.00 F + Ján Maria a Anna Horvathovi  

 

 

1. V tomto týždni má pán kaplán dovolenku.  

2. Na budúcu nedeľu popoludňajšou pobožnosťou sa začne stretnutie rodičov, ktorých deti pôjdu v tomto školskom roku na 1. sv. prijímanie. 

3. Dnes sa v Kapušanoch pomodlite modlitbu sv. ruženca sami.  

4. Dnes je zbierka na rádio Lúmen. Za vaše milodary Vám vyslovujem Pán Boh zaplať.   

5. Opäť pozývame všetky deti od 5 rokov, aby prišli spievať. Pánovi do nášho maličkého zboru. Stretávame sa každú sobotu o 13.30 na fare. Potrebujeme spevákov aj hudobníkov. Neberte to ako povinnosť. Urobte niečo pre svojho ducha a nielen pre telo.

6. U pani Bačovej v Kapušanoch si môžete vyzdvihnúť podielovú knihu SSV. Členský poplatok sa nemení ostáva 5 Eur  

 

 

 

 

                                                                                –––––––––––––––––––––––––––––––– 

Kapušanoch 7. 10. 2017             L. S.               Doc. ICDr. PaedDr. Jozef Marčin, PhD, farár

 

—————

Späť