26. nedeľa v Cezročnom období A

01.10.2017 12:00

Program bohoslužieb vo farnosti Kapušany

od 2. 10. 2017 do 8. 10. 2017

Pondelok  

2.10.2017  Kapušany   7.00 F Na úmysel Martiňuka  

                  Kapušany 18.00 K + Mária, Peter, Ján a Helena  Suďovi  

Utorok, 

3. 10. 2017 Kapušany    7.00 K+ Matúš Tribula 

                   Nemcovce 17.00 sv. zmierenia 18.00 F Za zdravie r.  Bačovej a Gazdačkovej  

                   Lipníky     18.00 K Za požehnanie Mareka a Zuzany Mitkových; 

                                                po sv. omši  sv. zmierenia pred odpustovou slávnosťou  

Streda

4.10. 2017 Kapušany   7.00 K + František Varga 10 Eur            

                  Lada         16.30 sv. zmierenia; 18.00 K + Margita Pribišová 7 Eur

                  Kapušany 18.00 F + Margita a Peter Skirka 

Štvrtok, stretnutie animátorov a vedúcich detských speváckych zborov 19.00 

5.10. 2017  Kapušany 7.00 F + Darina a Lukáš Krajčovičovi  

                                    9.00 prednáška o Luterovi u Jezuitov v KE 

                                  16.00 sv. zmierenia               

                                  18.00 K + Michal, Ján a Mária Ivankovi  

Piatok, 1. piatok v mesiaci, adorácia v celej farnosti   

6.10. 2017 Kapušany   7.00 F Na úmysel rodiny Slivkovej 

                  Kapušany 18.00 F Na úmysel Jozefa        

                  Lipníky      8.30-18.30 K Zo sviatku; možnosť sv. spovede    

                  Lada           8.00-16.50 K Bohoslužba slova 

                  Nemcovce  8.15-17.30 K Za požehnanie r. Rešetárovej 

 

Sobota, Ružencovej P. Márie 

7.10. 2017 Kapušany 7.00  ruženec; sv. omša  + Rudolf Slivka  a Annu

                  Lipníky    8.30  ruženec; sv. omša  Za farnosť; možnosť sv. spovede    

Dvadsiata siedma nedeľa v cezročnom období

                  Lada          17.00 + Jozef Sirotňák  

                  Nemcovce 18.00 + Ján a Mária Bačovi 

8.10. 2017 Kapušany    7.00  + František Milan Lukáč  

                  Kapušany    8.30 + Alžbeta, Jozef a Jozef Gaľa 

                  Lipníky    10.00 Odpustová slávnosť (Prof.  Zubko)  

                  Lada           7.30  Za farnosť  

                  Nemcovce  8.45  + Ján a Mária Bačovi 

 

1. Počas celého mesiaca október si deti, ktoré sa zúčastnia modlitby sv. ruženca, budú môcť prísť po sv. omši prilepiť kvietok na pripravený plagát. 

2. Odchod autobusu do Šaštína je 7. 9. 2017 v sobotu v noci  o 2.00 hodine. Potrebné je si zo sebou zobrať občiansky preukaz, kartu poistenca, stoličku, vodu. Obed je zabezpečený. Kto ešte nezaplatil, nech Eura donesie dnes na popoludňajšiu pobožnosť.

3. Na nástenke máte pozvánku na formačné stretnutie lekárnikov. 

 

 

 

 

                                                                               –––––––––––––––––––––––––––––––– 

Kapušanoch 30. 9. 2017             L. S.               Doc. ICDr. PaedDr. Jozef Marčin, PhD, farár

 

—————

Späť