24. nedeľa v Cezročnom období A 17. IX. 2017

17.09.2017 12:00

Program bohoslužieb vo farnosti Kapušany

od 18. 9. 2017 do 24. 9. 2017

 

 

Pondelok 

18.9.2017 Kapušany    7.00 F + Jozef Hricišák, Jozef a Paulina Gazdačkovi   

                 Kapušany  18.00 K + Mária Pribulová, výročná sv. omša; Putovná socha P. Márie  

 

Utorok   

19.9. 2017 Kapušany   7.00 K + Verona Paľová 

                  Lada        18.00 K Putovná socha P. Márie, + Imrich Čmilňák 

 

Streda, Sv. Ondreja Kima Taegona, a Pavla Chonga Hasanga a spoločníkov, mučeníkov 

20.9. 2017 Kapušany    7.00 K + Jozef Kokoška           

                  Nemcovce 18.00 K Putovná socha P, Márie, + Ondrej, Anna Vincent a Helena 

 

Štvrtok, Sv. Matúša, apoštola a evanjelistu - sviatok

21.9. 2017 Kapušany   7.00  K  + Jozef Feč 

                  Lipníky  18.00 F Putovná socha P. Márie; na úmysel darcu; zápis úmyslov                      

Piatok, 

22.9. 2017 Kapušany    7.00 F + Jozef, Mária  Zuzana Ludovit Greššovi  

                  Lipníky     18.00 K Putovná socha P. Márie,  Na úmysel darcu     

                  Kapušany  18.00 F + Marta Gajdošová; poďakovanie za úrodu      

 

Sobota, Sv. Pia z Pietrelciny, kňaza – spomienka,  

23.9. 2017 Kapušany 7.00 K Putovná socha P. Márie, Za zdravie a požehnanie Ľubomíra  

 

DVADSIATA PIATA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

24.9. 2017 Kapušany    7.30 + Margita a Ján Kokoškovi a Marek Kmec 

                  Kapušany  10.00 Na úmysel darcu; 14.00 rozlúčka s putovnou sochou P. Márie  

                  Lipníky     10.00 Za farnosť 

                  Lada           7.30 Michal Biroš 70 rokov 

                  Nemcovce  8.45 Za zdravie a požehnanie r. Bačovej 

 

1. Prosím rodičov, ktorých deti nechodia na náboženstvo do škôl v našej farnosti a pôjdu     v tomto roku na 1. sv. prijímanie v Kapušanoch, nech to prídu nahlásiť v pondelok po sv.  omši o 19.00 na faru, aby sa nestalo, že mesiac pred 1. sv. prijímaním prídu, že ich dieťa  má isť na 1. sv. prijímanie v Kapušanoch.  

2. Od 15. septembra do 24. októbra 2017 potrvá 40 - dňová reťaz pôstu a modlitieb za kňazov na Slovensku. Veriaci sa môžu postiť v ľubovoľný deň. Odporúčame v daný deň zúčastniť sa na svätej omši a obetovať ju za kňazov, tiež modlitbu  sv. ruženca, litánie, adoráciu. 

3. V stredu piatok a sobotu sú jesenné kántrové dni, kedy ďakujem P. Bohu za úrodu. Poďakujúca pobožnosť pred sv. omšou bude v piatok vo farskom kostole.    

 

 

 

 

                                                                               –––––––––––––––––––––––––––––––– 

Kapušanoch 16. 9. 2017             L. S.               Doc. ICDr. PaedDr. Jozef Marčin, PhD, farár

—————

Späť