23. nedeľa v Cezročnom období 10. IX. 2017

14.09.2017 16:23

Program bohoslužieb vo farnosti Kapušany

od 11. 9. 2017 do 17. 9. 2017

Pondelok, 

11.9.2017  Kapušany  18.00 Za zdravie r. Lazorovej  

Utorok,      

12.9. 2017 Kapušany   7.00 F Marcela a František Kohani 

                  Kapušany 18.00 K Mária Gernušková , za zdravie 

Streda,  Sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa Cirkvi – spomienka ( odpustky)

13.9. 2017 Kapušany  7.00 F Na úmysel darcu 

                                  17.00 K + Imrich Lazor 1. výročie smrti        

                  Lada        17.00 F modlit. sv. ruž.; 18.00 Za farnosť; výr. konsekrácie kostola  

Štvrtok, Povýšenie svätého kríža – sviatok 

14.9. 2017 Kapušany  10.00 F  + Andrej, Anna, Ladislav a Ján Kohaniovi 

                  Kapušany  18.00 K  + Štefan Feč, Jana  Bartošová , Terézia Lukáčová          

                  Lipníky     18.00 A Za požehnanie Helenky a Dominika Krištofových 

                  Lada          17.00 K  17.00 + Margita Pribišová  

                  Nemcovce 19.00 A  + Juraj  a Stanislav                 

Piatok, SEDEMBOLESTNEJ PANNY MÁRIE, PATRÓNKY SLOVENSKA - slávnosť 

15.9. 2017 Kapušany   7.30 F + Pavel Farkaš 

                  Kapušany 10.00 F Za farnosť        

                  Lipníky      8.45 K Na úmysel darcu (K)

                  Lada          7.30 K Za zdravie a požehnanie Vincenta a Márie

                  Nemcovce 8.45 F Na úmysel darcu                 

Sobota, Sv. Kornélia, pápeža, a Cypriána, biskupa, mučeníkov - spomienka

16.9. 2017 Kapušany    7.00 K Na úmysel darcu                                       

                  birmovanci  8.30 K Kapušany 9. 45 K filiálky 

                  Lada          11.00 F Za požehnanie rodiny Mihokovej 

                  Nemcovce 15.00 F sobášna sv. omša (Tomáš – Martonová) 

DVADSIATA ŠTVRTÁ NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

17. 9. 2017 Kapušany     7.30 K + Mária a Ondrej Inášovi  

                   Kapušany   16.00 F Privít. put. sochy P. Márie (pobož.) + sv. omša Za farnosť

                   Lipníky        8.45 F Na úmysel darcu 

                   Lada           10.00 F + Mária Harčárová 

                   Nemcovce    8.45 K Za požehnanie r. Durášovej 

 

1. Na budúcu nedeľu bude zbierka na potreby kostola. Za Vaše milodary Vám vyslovujem Pán Boh zaplať.  

2. Na pondelok 11. 9. o 19.00 bude znova stretnutie tých, ktorí sa angažujú v našej filiálke Lade okolo kostola už s napísanými riešeniami, o ktorých sme naposledy hovorili a na budúcu nedeľu prosím všetkých veriacich z Lada aby ostali v kostole na krátke stretnutie, preto bude sv. omša  o 10.00 

3. Oznamujeme veriacim, že sú ešte voľné miesta na púť do Šaštína (7.10.2017). Záujemcovia sa môžu ešte prihlásiť  do 25.9.2017 u horliteľky RB, p. Leškovej alebo v sakristii. Podrobné informácie sú vyvesené na nástenke. 

4. Odpustová slávnosť v Lipníkoch bude 8. 10. 2017 o 10.00.                      

5. Stretnutie lektorov sa dnes začne vešperami v farskom kostole o 14.00.   

 

                                                                          –––––––––––––––––––––––––––––––– 

Kapušanoch 9. 9. 2017             L. S.               Doc. ICDr. PaedDr. Jozef Marčin, PhD, farár

 

—————

Späť