21. nedeľa v Cezročnom období A

27.08.2017 20:35
Program bohoslužieb vo farnosti Kapušany
od 28. 8. 2017 do 3. 9. 2017
 
Pondelok, sv. Augustína, biskupa a učiteľa Cirkvi 
28.8.2017  Kapušany     7.00 F + Ján, Helena a Ján Rentkovi  
                  Lada           16.30  sv. zmierenia, 18.00 F Za Jána a Helenu s rodinou                  
                  Kapušany   18.00 K + Jozef a Mária Géciovi 
 
Utorok, Mučenícka smrť svätého Jána Krstiteľa 
29.8. 2017 Kapušany    7.00 K Na úmysel darcu (K)
     Nemcovce 18.00 K + Ján, Anna Kožarovi, Ján a Mária Mihokovi; sv. zmierenia    
                  Lipníky     17.00 sv. zmierenia 18.00 F + Ján a Mária Michňákovi 
 
Streda, Výročie konsekrácia kostola v Kapušanoch (1998)
30.8. 2017 Kapušany       10.00 Za dobrodincov chrámu 
                 Sv. zmierenia 15.00 detí; 16.00 dospelí 
                                         18.00  Za farnosť            
Štvrtok, 
31.8. 2017 Kapušany     7.00 F + Mária, Jozef a Zuzna Jackaninovi  
                  Kapušany   18.00 K Za požehnanie Margity a Štefana s rodinou 
Piatok, 1. Piatok, celodenná adorácia  
1.9. 2017 Kapušany    7.00 K + Mária Ličáková      
   Kapušany  18.00 K + Štefan, Mária a Michal               
                Lada          18.30 F + Mária a Ján Majkrzákovi 
                Lipníky      16.50 F 
                Nemcovce 17.30 F   Za zdravie a požehnanie Heleny 85 rokov             
Sobota, prvá sobota, 
2.9. 2017  Kapušany    7.00 K (najprv sv. omša) Za prvoprijímajúce deti   
                 Ke - Dóm    9.30 KF rekolekcie – červená štóla  
                 Nemcovce 17.00 K sv. prijímanie    
                 Lipníky     17.30 K sv. prijímanie  
                 Lada          18.00 K sv. prijímanie 
Dvadsiata druhá nedeľa v období cez rok 
3.9. 2017     Kapušany    7.30 + Ján, Anna Prusákovi a Ján a Anna Stankovičovi                      
                    Kapušany  10.00 Za farnosť 
                    Lipníky     10.00 + Andrej a Anna a Andrej Dančišinovi  
                    Lada           7.30
                    Nemcovce  8.45 Jana Malíková, 50 rokov života  Eur 
 
Detský spevácky zbor pozýva deti od piatich rokov nahor na nácvik spevu 30. 8. 2017 o 16.00 na faru  Od 9. 9. 2017 budú nácviky detského speváckeho zboru  každú sobotu o 13.30 na fare.  Tešíme sa na každý nový hlas. 
Spovedanie detí pred školským rokom bude v tomto týždni vo štvrtok o 15.00 a potom o 16.00 dospelí. 
Ružencové bratstvo organizuje púť do Šaštína na 7. 10. 2017. Kto by mal záujem, nech sa nahlási v sakristií kostola, alebo u hlavnej horliteľky. Informácie o púti sú na nástenke.   
 
                                                                                –––––––––––––––––––––––––––––––– 
V Kapušanoch 26.8. 2017             L. S.               Doc. ICDr. PaedDr. Jozef Marčin, PhD, farár

Program bohoslužieb vo farnosti Kapušany

od 28. 8. 2017 do 3. 9. 2017

 
Pondelok, sv. Augustína, biskupa a učiteľa Cirkvi 
28.8.2017  Kapušany     7.00 F + Ján, Helena a Ján Rentkovi  
                  Lada           16.30  sv. zmierenia, 18.00 F Za Jána a Helenu s rodinou                  
                  Kapušany   18.00 K + Jozef a Mária Géciovi 
 
Utorok, Mučenícka smrť svätého Jána Krstiteľa 
29.8. 2017 Kapušany    7.00 K Na úmysel darcu (K)
     Nemcovce 18.00 K + Ján, Anna Kožarovi, Ján a Mária Mihokovi; sv. zmierenia    
                  Lipníky     17.00 sv. zmierenia 18.00 F + Ján a Mária Michňákovi 
 
Streda, Výročie konsekrácia kostola v Kapušanoch (1998)
30.8. 2017 Kapušany       10.00 Za dobrodincov chrámu 
                 Sv. zmierenia 15.00 detí; 16.00 dospelí 
                                         18.00  Za farnosť            
Štvrtok, 
31.8. 2017 Kapušany     7.00 F + Mária, Jozef a Zuzna Jackaninovi  
                  Kapušany   18.00 K Za požehnanie Margity a Štefana s rodinou 
Piatok, 1. Piatok, celodenná adorácia  
1.9. 2017 Kapušany    7.00 K + Mária Ličáková      
   Kapušany  18.00 K + Štefan, Mária a Michal               
                Lada          18.30 F + Mária a Ján Majkrzákovi 
                Lipníky      16.50 F 
                Nemcovce 17.30 F   Za zdravie a požehnanie Heleny 85 rokov             
Sobota, prvá sobota, 
2.9. 2017  Kapušany    7.00 K (najprv sv. omša) Za prvoprijímajúce deti   
                 Ke - Dóm    9.30 KF rekolekcie – červená štóla  
                 Nemcovce 17.00 K sv. prijímanie    
                 Lipníky     17.30 K sv. prijímanie  
                 Lada          18.00 K sv. prijímanie 
Dvadsiata druhá nedeľa v období cez rok 
3.9. 2017     Kapušany    7.30 + Ján, Anna Prusákovi a Ján a Anna Stankovičovi                      
                    Kapušany  10.00 Za farnosť 
                    Lipníky     10.00 + Andrej a Anna a Andrej Dančišinovi  
                    Lada           7.30
                    Nemcovce  8.45 Jana Malíková, 50 rokov života  Eur 
 
Detský spevácky zbor pozýva deti od piatich rokov nahor na nácvik spevu 30. 8. 2017 o 16.00 na faru  Od 9. 9. 2017 budú nácviky detského speváckeho zboru  každú sobotu o 13.30 na fare.  Tešíme sa na každý nový hlas. 
Spovedanie detí pred školským rokom bude v tomto týždni vo štvrtok o 15.00 a potom o 16.00 dospelí. 
Ružencové bratstvo organizuje púť do Šaštína na 7. 10. 2017. Kto by mal záujem, nech sa nahlási v sakristií kostola, alebo u hlavnej horliteľky. Informácie o púti sú na nástenke.   
 
                                                                                –––––––––––––––––––––––––––––––– 
V Kapušanoch 26.8. 2017             L. S.               Doc. ICDr. PaedDr. Jozef Marčin, PhD, farár
 

—————

Späť