20. nedeľa v Cezročnom období A

20.08.2017 17:57
Program bohoslužieb vo farnosti Kapušany
od 21. 8. 2017 do 27. 8. 2017
 
Pondelok, sv. Pia X. pápeža – spomienka; 
21.8.2017  Lada         17.00  Za zdravie Jozefa; zápis na sv. omše 
                  Kapušany 18.00 + Štefan a Alžbeta Tomčovi, Margita a Ján 
 
 
Utorok, Panny Márie Kráľovnej – spomienka; 
22.8. 2017 Kapušany 7.00 + Marta Gajdošová 
 
Streda
23.8. 2017 Nemcovce  17.00 Na úmysel darcu )                       
                  Kapušany   18.00 + Mária Ličáková  
                  Kostolná rada z Lady má stretnutie o 19.00 (kost., kvetin., uprat. a lektori)  
          
Štvrtok, sv. Bartolomeja, apoštola – sviatok
24.8. 2017  Kapušany 7.00 + Jana Schelingerová                                               
 
                     
Piatok
25.8. 2017 Lipníky     17.00  Zuzna Dubásová 75 rokov                 
                  Kapušany 18.00 + Ján, Antónia Pokřiva, Štefan, Alžbeta Szanto   
 
Sobota
26.8. 2017 Kapušany   7.00 F + Paľa Štefan 
                  Kapušany 15.00 sobášna sv. omša (Vihonský- Husovská)   
 
 
Dvadsiata prvá nedeľa v období cez rok
                   Lada          18.00  Na úmysel darcu (K)
                   Nemcovce 19.00 + Andrej Haško 
27.8. 2017  Kapušany    7.30 Pavol a Helena 45 rokov manželstva 
                   Kapušany  10.00 Za farnosť 
                   Lipníky       8.45 F Zuzana Dubasová 75 rokov  
 
 
          
1. V tomto týždni je pán kaplán na dovolenke, preto sú sv. omše  sobotu  na filiálkach.  
2. Už dlho sme nekrstili v nedeľu pri sv. omši, som rád, že sa tak dnes stalo. Povzbudzujem 
    rodičov, aby dávali pri krste prednosť nedeli, teda  Dňu Pána. 
3. Dnes o 14.00 budú vo farskom kostole vešpery. 
 
 
 
                                                                                –––––––––––––––––––––––––––––––– 
V Kapušanoch 19.8. 2017             L. S.               Doc. ICDr. PaedDr. Jozef Marčin, PhD, farár

Program bohoslužieb vo farnosti Kapušany

od 21. 8. 2017 do 27. 8. 2017

 
Pondelok, sv. Pia X. pápeža – spomienka; 
21.8.2017  Lada         17.00  Za zdravie Jozefa; zápis na sv. omše 
                  Kapušany 18.00 + Štefan a Alžbeta Tomčovi, Margita a Ján 
 
 
Utorok, Panny Márie Kráľovnej – spomienka; 
22.8. 2017 Kapušany 7.00 + Marta Gajdošová 
 
Streda
23.8. 2017 Nemcovce  17.00 Na úmysel darcu )                       
                  Kapušany   18.00 + Mária Ličáková  
                  Kostolná rada z Lady má stretnutie o 19.00 (kost., kvetin., uprat. a lektori)  
          
Štvrtok, sv. Bartolomeja, apoštola – sviatok
24.8. 2017  Kapušany 7.00 + Jana Schelingerová                                               
 
                     
Piatok
25.8. 2017 Lipníky     17.00  Zuzna Dubásová 75 rokov                 
                  Kapušany 18.00 + Ján, Antónia Pokřiva, Štefan, Alžbeta Szanto   
 
Sobota
26.8. 2017 Kapušany   7.00 F + Paľa Štefan 
                  Kapušany 15.00 sobášna sv. omša (Vihonský- Husovská)   
 
 
Dvadsiata prvá nedeľa v období cez rok
                   Lada          18.00  Na úmysel darcu (K)
                   Nemcovce 19.00 + Andrej Haško 
27.8. 2017  Kapušany    7.30 Pavol a Helena 45 rokov manželstva 
                   Kapušany  10.00 Za farnosť 
                   Lipníky       8.45 F Zuzana Dubasová 75 rokov  
 
 
          
1. V tomto týždni je pán kaplán na dovolenke, preto sú sv. omše  sobotu  na filiálkach.  
2. Už dlho sme nekrstili v nedeľu pri sv. omši, som rád, že sa tak dnes stalo. Povzbudzujem 
    rodičov, aby dávali pri krste prednosť nedeli, teda  Dňu Pána. 
3. Dnes o 14.00 budú vo farskom kostole vešpery. 
 
 
 
                                                                                –––––––––––––––––––––––––––––––– 
V Kapušanoch 19.8. 2017             L. S.               Doc. ICDr. PaedDr. Jozef Marčin, PhD, farár
 

—————

Späť