2. nedeľa v Cezročnom období B

14.01.2018 12:00

Program bohoslužieb vo farnosti Kapušany

od 15. 1. 2018 do 21. 1. 2018

Pondelok, 

15.1.2018 Kapušany    7.00 F + Štefan, Barbora a Štefan 

                Nemcovce  17.00 K Na úmysel darcu (K)

                Kapušany   18.00 K + Judita Haľková  

 

Utorok, Ladislav Čontoš, SJ - rozvedení a znovusobášení o 18.00 v konkatedrále 

16.1.2018 Kapušany  7.00 K  + Božena Kurtyová                                                                       

 

Streda,  Sv. Antona, opáta - spomienka

17.1.2018 Kapušany 18.00 K +Alexander, Ladislav a Mária Kobulskí  

 

Štvrtok, 

18.1.2018 Lada           18.00 K + Jozef a Margita, Ján 

                 Lipníky      17.00 K + Anton Bača, Mária a Tomáš ( Sála)  

                 Kapušany  18.00 F  + Fabián Jozef   1. výročie smrti 

Piatok, 

19.1.2018 Kapušany    7.00 F Za zdravie Heleny Kovalčíkovej s rodinou  

                 Kapušany  18.00 K + Gabriela Vidumská 

Sobota, 

20.1.2018 Kapušany 7.00 F + Štefan a Ján Kovalčík  

                                          K Za + členov r. Bašistovej a Lazorovej  

        Birmovanci o 8.30 filiálky a o 9.30 Kapušany 

 

3. nedeľa v Cezročnom období B

21.1.2018 Kapušany      7.30 F + Ján Ďaďovský  

                  Kapušany   10.00 F Za farnosť 

                  Lada           10.00 K + Žofia Paulovičová 

                  Nemcovce    7.30 K Na úmysel darcu (K)

                  Lipníky         8.45 K Na úmysel Heleny 

1. Tento týždeň vo štvrtok 18.01.2018 sa začína prihlasovanie na Národné stretnutie mládeže P18 v Prešove. Iba v tento jeden deň je prihlasovanie za zvýhodnenú cenu 18 € (od 00:01 do 23:59), následne sa cena zvyšuje. Prihlásiť sa je možné on-line vyplnením formulára na stránke www.narodnestretnutiemladeze.sk/prihlasovanie, kde sú zverejnené aj ďalšie informácie nielen o prihlasovaní.(Plagáty na P18 budú zaslané dodatočne v najbližšej dobe. Prosíme o zverejnenie na nástenkách, informačných tabuliach a pod.)

2. Do 31. 12. 2017 sa mali prihlásiť na fare snúbenci, ktorí sa tohto roku budú sobášiť v našej farnosti. Prihlásili sa 7 páry i to tri páry budú mať sobáš v iných farnostiach.  Posledný termín nahlásenia je ešte do budúcej nedele, potom sa už všetko uzavrie.   

3. V tomto týždni budú sv. omše za účastí detí. 

4. Na budúcu sobotu bude stretnutie miništrantov na filiálkach takto: 16.00 Lipníky, o 16.30 Nemcovce (o 17.00 pobožnosť), o 15.30 Lada.

5. Od 18. 1. sa začína týždeň modlitieb za jednotu kresťanov                                  

                                                                           –––––––––––––––––––––––––––––––– 

V  Kapušanoch 13. 1. 2018            L. S.                                   Jozef Marčin, farár

 

 

—————

Späť