2. adventná nedeľa B

10.12.2017 12:00

Program bohoslužieb vo farnosti Kapušany

od 11. 12. 2016 do  17. 12. 2016

Pondelok, roratná 

11. 12.  2017  Kapušany   6.30 K Za požehnanie Jozefa Gaľu 

                       Kapušany 18.00 F + Jozef, Margita Nakatovi 

Utorok, roratná 

12. 12. 2017 Kapušany   6.30 F + Andrej a Helena Kokoškovi  

                   Lada         17.00 K + Helena a Ján Kaňukovi  

                     Lipníky    18.00 K+ Anna a Ján Ruňákovi  

Streda, roratná 

13. 12. 2017  Kapušany    6.30 K + Július Anna Palovičovi  

                      Nemcovce 17.00 F + Ondrej 

                      Kapušany  18.00 F + Ján Lasdislav Andrej a Anna Kohaniovi  

 

Štvrtok 

14. 12. 2017  Kapušany   7.00 F Marta a Vojtech 

                      Kapušany 15.00 sv. zmierenia (6 kňazi); 16.30 + Mária Ličáková  

  Lipníky a Nemcovce o 18.00  sv. zmierenia (po 3 kňazoch)         

                       Lada         19.00 sv. zmierenia  (6 kňazi)

Piatok 

15. 12. 2017  Kapušany     7.00 F + Helena Vojtech, Mária a Jozef Kobulski 

                                     K + Michal a Júliana Bubancovi 

Sobota 

16. 12. 2017 Kapušany 7.00 Milan a Marián Lazurovi 

                                              + Božena a Július 

                     Kapušany 8.30 - 11.30 sv. zmierenia  (6 kňazi)            

 

Tretia  adventná nedeľa  

17. 12. 2017 Kapušany    7.30 F  + Anna a Ján Prusákovi, Anna a Ján Stankovičovi   

                     Kapušany  10.00 F Za farnosť  

                     Lipníky     10.00  K+ Ján, Anna a Ján Dubas 

                     Nemcovce  8.45  K Za zdravie a požehnanie r. Bačovej a Gazdačkovej  

               Lada          7.30  K +Ondrej a Mária Birošovi   

 

1. Poprosíme pútnikov, ktorí sa prihlásili na púť do Sv. Zeme v termíne 24.2.2017 - 3.3.2017, aby si vyzdvihli prihlášku a bližšie informácie v sakristii farského kostola. Ak by mal ešte niekto záujem zúčastniť sa tejto púte je možné sa ešte prihlásiť u kaplána Štefana - sú ešte voľné miesta. Bližšie informácie nájdete na nástenke a webovej stránke farnosti či cestovnej kancelárie.

2. Využime prítomnosť viacerých kňazov a nenechávajme sv. zmierenia do Prešova. Tam majú veľa ľudí a tu budete skôr vyspovedaní. Povzbudzujem Vás k dobrej príprave na sv. spoveď. 

 

 

 

                                                                           –––––––––––––––––––––––––––––––– 

  Kapušanoch 9. 12. 2017             L. S.                            Jozef Marčin, farár

—————

Späť