19. nedeľa v Cezročnom období 13. VIII. 2017

13.08.2017 18:14

Program bohoslužieb vo farnosti Kapušany

od 14. 8. 2017 do 20. 8. 2017

 

Pondelok, 

14.8.2017  Kapušany 7.00  + František Varga 

 

Utorok, Nanebovzatie Panny Márie, slávnosť (prikázaný cirkevný sviatok) 

15.8. 2017 Kapušany  10.00  Za farnosť  

                  Kapušany  18.00  Margita a Ján Onofrej  

                  Lipníky     18.00  + Andrej Baláž Ján a Mária 

                  Lada          19.00  Za kňazov farnosti  

                  Nemcovce 17.00  + František Vidumský 

Streda

16.8. 2017  Kapušany   7.00  + Jozef Šimko           

                   Kapušany 18.00 + Viktor Kreheľ a Margita    

Štvrtok

17.8. 2017 Kapušany   7.00  + Andrej Haniš a Margita 

                  Kapušany 18.00  Za požehnanie r. Zastkovej a Porezanej                      

Piatok

18.8. 2017 Kapušany   7.00  + Milan Pavel 

      Kapušany 18.00  + Verona Paľová 

Sobota

19.8. 2017 Kapušany 7.00  + Jozef, Anna a Jozef Kaža  

 

Dvadsiata nedeľa v období cez rok – púť mužov v Gaboltove 

20.8. 2017 Kapušany    7.30 F František Bartoš 80 rokov života ( 17. 8)    

                  Kapušany  10.00 F Za farnosť 

                  Lipníky       8.45 K Za zdravie a požehnanie Petra Michňaka  

                  Lada            8.45 F Za požehnanie Anny (kostolníčka)

      Nemcovce   7.30 K Na úmysel darcu  

 

V nedeľu 20. 8. 2017 sa uskutoční púť mužov do Gaboltova. Na túto púť pôjdu mužovia z našej farnosti individuálne,  keďže po piatka sa prihlásili iba dvaja. Každoročne prijímam na fare v Kapušanoch po púti mužov, mužov z Barce. 

Na slávnosť Nanebovzatia P, Márie bude požehnanie bylín a kvetov v Kapušanoch.  

Dnes je zbierka na potreby kostola. Za Vaše milodary Vám vyslovujem úprimné Pán Boh zaplať. V Kapušanoch ešte musíme vyrovnať faktúru za odvedenia dažďovej vody z kanála.  

Ak si niekto volá  na sobáš cudzie zbory, alebo cudzích muzikantov, či spevákov, nech sa dva týždne pred sobášom dohodne na fare, aký bude scenár.  Naši organisti vedia, čo sa môže a čo nie. Niektorí snúbenci ešte v piatok v poslednej chvíli nevedia, čo chcú mať na liturgii. Aj sobášna liturgia má svoje pravidla, ktoré treba rešpektovať.  

DVD z 1. sv. prijímania sú u pána kostolníka v Kapušanoch. Rodičia, ktorí si ich objednali a si ich nevyzdvihli, nech tak urobia čím skôr.  

Pán kaplán berie dovolenku od soboty 19. 8. do pondelka 28. 8. 2017.       

 

 

                                                                                –––––––––––––––––––––––––––––––– 

V Kapušanoch 12.8. 2017             L. S.               Doc. ICDr. PaedDr. Jozef Marčin, PhD, farár

19. nedeľa v Cezročnom období 13.VIII.2017.rtf (4599)

—————

Späť