17. nedeľa v Cezročnom období 30. VII. 2017

30.07.2017 12:00
Program bohoslužieb vo farnosti Kapušany
od 31. 7. 2017 do 6. 8. 2017
Pondelok, sv. Ignáca z Loyoly, kňaza - spomienka
31.7.2017  Kapušany    7.00   + Veronika, Jozef a Július Brehovi  
                  Kapušany  18.00  + Ján Anna, Milan a Margita Matisovi  
Utorok, sv. Alfonza Máriu de Ĺiguori, biskupa a učiteľa Cirkvi - spomienka
1.8. 2017   Kapušany     7.00   Na úmysel darcu (Ma.) 
                  Nemcovce  17.00 sv. zmierenia; 18.00 K + Ján a Róbert Gladišovi                        
                  Lipníky      18.00  + Mária a Juraj Pastirčákovi; sv. zmierenia  
Streda, 
2.8. 2017   Kapušany   7.00  Na úmysel darcu (K) 
                  Lada         17.00 sv. zmierenia, aj po sv. omši; 18.00 + Jozef a Marián Pribišovi
                  Kapušany 18.00   + Imrich Mária, František Fertaľ      
Štvrtok
3.8. 2017  Kapušany   7.00  + Ján Palovič 7 Eur 
                 Kapušany 16.00 sv. zmierenia; 18.00  Dušan Škovránek 70 rokov 
Piatok, sv. Jána Máriu Vianneya, kňaza, 1. piatok , adorácia v Kapušanoch 
4.8. 2017  Kapušany      7.00  + Marcela a František Kohani 
    Kapušany    18.00  + Ladislav Slávik                      
                 Lada            17.30  + Mária a Ján Majkrzákovi 
                 Lipníky       18.30 + Ján, Anna Bednárovi 
                 Nemcovce  16.50                      
Sobota, 1. sobota 
5.8. 2017 Nemcovce   7.30 F pobožnosť; + Ján                                          
                Lipníky       7.30 K pobožnosť;  Na úmysel darcu (K)
                Kapušany  14.30 K pobožnosť; 15.30 sobášna sv. omša (Malík – Stachurová) 
Premenenie Pána; Rómska púť do Gaboltova; 1. nedeľa  
                 Lada          16.30  pobožnosť; Za požehnanie Anny 
6.8. 2017  Kapušany    7.00  Štefan Zborovjan 70 rokov   
                 Kapušany    9.00  + Jozef Haniš 
    Nemcovce   7.30  Za + členov r. Kerestešovej a Dzurjovej  
                 Lipníky       8.45   Božena Žáková 75 rokov života 
                 Lada         10.30 K(F) odpustová slávnosť v Lade 
V sobotu 19. augusta 2017 o 14:30 hod. sa v Bratislave pred budovou parlamentu začne akcia s názvom Hrdí na rodinu. Ide o 6. ročník pochodu ľudí v červených tričkách, ktorí chcú verejne a radostne ukázať, že rodina je úžasná a výnimočná, lebo deti sú naša budúcnosť. Na toto podujatie pozývame všetkých, celé rodiny s deťmi aj jednotlivcov, aby sa naplnilo heslo pochodu „Nevynášame tmu, zapaľujeme svetlo“. Na výveske je plagát a bližšie informácie sú na stránke www.hrdinarodinu.sk. 
Dnes o 14.00 budú vešpery vo farskom kostole. 
N: Dnes stretnutie veriacich v Nemcovciach po sv. omši nebude. 
N: Nad kostolom môžete vidieť, že sa odstránilo pletivo. Bol som na kostolnej rade minulú stredu  oslovený, aby som dal svoje stanovisko. Požiadal som, aby na faru bol predložený písomný zámer, ktorý bude musieť byť odsúhlasený či pripomienkovaný Majetkovou komisiou pri ABÚ. Ona určí ďalšie smerovanie. Škoda, že som nebol takto oslovený ešte pred začatím realizácie zámeru. Žiaden z členov kostolnej rady bez poverenia nemôže suplovať farára v majetkových veciach.                                                                                                                                                     
                                                                          –––––––––––––––––––––––––––––––– 
V Kapušanoch 29.7. 2017             L. S.               Doc. ICDr. PaedDr. Jozef Marčin, PhD, farár

Program bohoslužieb vo farnosti Kapušany

od 31. 7. 2017 do 6. 8. 2017

Pondelok, sv. Ignáca z Loyoly, kňaza - spomienka
31.7.2017  Kapušany    7.00   + Veronika, Jozef a Július Brehovi  
                  Kapušany  18.00  + Ján Anna, Milan a Margita Matisovi  
Utorok, sv. Alfonza Máriu de Ĺiguori, biskupa a učiteľa Cirkvi - spomienka
1.8. 2017   Kapušany     7.00   Na úmysel darcu (Ma.) 
                  Nemcovce  17.00 sv. zmierenia; 18.00 K + Ján a Róbert Gladišovi                        
                  Lipníky      18.00  + Mária a Juraj Pastirčákovi; sv. zmierenia  
Streda, 
2.8. 2017   Kapušany   7.00  Na úmysel darcu (K) 
                  Lada         17.00 sv. zmierenia, aj po sv. omši; 18.00 + Jozef a Marián Pribišovi
                  Kapušany 18.00   + Imrich Mária, František Fertaľ      
Štvrtok
3.8. 2017  Kapušany   7.00  + Ján Palovič 7 Eur 
                 Kapušany 16.00 sv. zmierenia; 18.00  Dušan Škovránek 70 rokov 
Piatok, sv. Jána Máriu Vianneya, kňaza, 1. piatok , adorácia v Kapušanoch 
4.8. 2017  Kapušany      7.00  + Marcela a František Kohani 
    Kapušany    18.00  + Ladislav Slávik                      
                 Lada            17.30  + Mária a Ján Majkrzákovi 
                 Lipníky       18.30 + Ján, Anna Bednárovi 
                 Nemcovce  16.50                      
Sobota, 1. sobota 
5.8. 2017 Nemcovce   7.30 F pobožnosť; + Ján                                          
                Lipníky       7.30 K pobožnosť;  Na úmysel darcu (K)
                Kapušany  14.30 K pobožnosť; 15.30 sobášna sv. omša (Malík – Stachurová) 
Premenenie Pána; Rómska púť do Gaboltova; 1. nedeľa  
                 Lada          16.30  pobožnosť; Za požehnanie Anny 
6.8. 2017  Kapušany    7.00  Štefan Zborovjan 70 rokov   
                 Kapušany    9.00  + Jozef Haniš 
    Nemcovce   7.30  Za + členov r. Kerestešovej a Dzurjovej  
                 Lipníky       8.45   Božena Žáková 75 rokov života 
                 Lada         10.30 K(F) odpustová slávnosť v Lade 
V sobotu 19. augusta 2017 o 14:30 hod. sa v Bratislave pred budovou parlamentu začne akcia s názvom Hrdí na rodinu. Ide o 6. ročník pochodu ľudí v červených tričkách, ktorí chcú verejne a radostne ukázať, že rodina je úžasná a výnimočná, lebo deti sú naša budúcnosť. Na toto podujatie pozývame všetkých, celé rodiny s deťmi aj jednotlivcov, aby sa naplnilo heslo pochodu „Nevynášame tmu, zapaľujeme svetlo“. Na výveske je plagát a bližšie informácie sú na stránke www.hrdinarodinu.sk. 
Dnes o 14.00 budú vešpery vo farskom kostole. 
N: Dnes stretnutie veriacich v Nemcovciach po sv. omši nebude. 
N: Nad kostolom môžete vidieť, že sa odstránilo pletivo. Bol som na kostolnej rade minulú stredu  oslovený, aby som dal svoje stanovisko. Požiadal som, aby na faru bol predložený písomný zámer, ktorý bude musieť byť odsúhlasený či pripomienkovaný Majetkovou komisiou pri ABÚ. Ona určí ďalšie smerovanie. Škoda, že som nebol takto oslovený ešte pred začatím realizácie zámeru. Žiaden z členov kostolnej rady bez poverenia nemôže suplovať farára v majetkových veciach.                                                                                                                                                     
                                                                          –––––––––––––––––––––––––––––––– 
V Kapušanoch 29.7. 2017             L. S.               Doc. ICDr. PaedDr. Jozef Marčin, PhD, farár
 
 

—————

Späť