1. pôstna nedeľa B

18.02.2018 12:00

Program bohoslužieb vo farnosti Kapušany

od 19. 2. 2018 do 25. 2. 2018

Pondelok, 

19.2.2018 Kapušany    7.00 K Na úmysel darcu (K)

                 Nemcovce  16.00 sv. zmierenia 17.30 K + Imrich a Ján  

                 Kapušany  18.00 F Mikuláš Holoďak, za zdravie 

Utorok, 

20.2.2018 Kapušany    7.00 F + Františka a Erduárd  Uhliaroví 

                 Kapušany  18.00 K Zdravie a požehnanie Ladislava Paľu.        

Streda, kántry, 

21.2.2018 Kapušany   7.00 F Na úmysel darcu 

                 Kapušany 18.00 K  + Jozef, František, Matej a Alžbeta  

Štvrtok, Katedra sv. Petra, apoštola - sviatok

22.2.2018 Kapušany  7.00 K+ Marta Gajdošová  

                 Lada        16.30 sv. zmierenia 18.00 F + Margita, Mária a Jozef Pribišovi 

                 Lipníky   18.00 K + Juraj a Mária Pastirčákovi po sv.omši sv. zmierenia 

Piatok, kántry

23.2.2018 Kapušany    7.00 F Na úmysel 

                 Kapušany  15.30 sv. zmierenia   

                 Kapušany  17.30 KC, K za účasti birmovancov + Viktor a Mária Balikovi  

Sobota, kántry, 

24.2.2018 Kapušany 7.00 + Gabriela Vidumská  

2. pôstna nedeľa B, pomazanie chorých 

25.2.2018 Kapušany     7.30 F + Jozef Mikloš (kňaz) r 

                 Kapušany   10.00 F Za farnosť 

                 Lada             7.30 K Na úmysel darcu 

                 Nemcovce    8.45 K + Ján a Mária ; 

Lipníky      10.00 K Za zdravie a Božie požehnanie pre Ľudmilu a Jakuba  

1. Dnes a aj v nedeľu 25. 2. 2018 po KC o 14.00 bude príprava snúbencov na prijatie sviatosti manželstva.

2.  Spovedať budeme v tomto týždni - pán kaplán ide na ďalší týždeň na dovolenku.  

3. Dnes je zbierka na katolícku charitu. Za milodary Vám vyslovujem Pán Boh zaplať.

4. Na budúcu nedeľu budemme vysluhovať sviatosť pomazania nemocných, preto prídte ku sviatosti zmierenia všetci, ktorí ju chcete prijať. Bez sviatosti pokánia za normálnych okolnosti nie je možné hodne prijať sv. pomazania nemocných. 

5. Na budúcu sobotu bude kňazská vysviacka v konkatedrále v Prešove o 15.00 a prímície v nedeľu o 10.00 v konkatedrále.    

6. Svätý Otec František stanovil 23. február 2018, piatok po prvej pôstnej nedeli, ako deň modlitieb a pôstu za pokoj vo svete, osobitne v Konžskej demokratickej republike a Južnom Sudáne. 

7. V čase pôstu koná Slovenská katolícka charita verejnú zbierku s názvom „Pôstna  krabička pre Afriku“. Ide o zbierku určenú na podporu chudobných v Afrike. Kto chce  môže sa zapojiť. Krabičky sú pri východe z kostola. 

Do nedele 25. 2. sa treba nahlásiť do redakčnej rady časopisu Plášť sv. Martina. Prvé  stretnutie nových ochotných spolupracovníkov bude 26. 2. o 19.00 na fare. V opačnom prípade farský časopis. Plášť sv. Martina s programom pred Veľkou nocou nevyjde.

—————

Späť