1. adventná nedeľa B

03.12.2017 12:00

Program bohoslužieb vo farnosti Kapušany

od 3. 12. 2017 do  10. 12. 2017

Pondelok, rorátna sv. omša   

4. 12.  2017 Kapušany    6.30 + Margita Pribulová 

                    Nemcovce 17.30 za + členov  r. Michalekovej  

Utorok, rorátna sv. omša   

5.12. 2017   Kapušany   6.30 + Jozef Jakša  

                    Lipníky    17.30  Za členov RB z Podhrabiny  

Streda , rorátna sv. omša  

6.12. 2017   Kapušany 6.30 Za zdravie a požehnanie Oľgy  

                    Lada         17.30 K Na úmysel darcu (K)  

                    Kapušany 18.00 F + Mária a Juraj Kokoškovi  

Štvrtok 

7. 12. 2017  Kapušany   7.00 F +  Paulina, Tomáš a Jozef Molčan 

Piatok, Nepoškvrnené počatie Panny Márie 

8. 12. 2017  Kapušany   10.00 F Za farnosť 

                    Kapušany   18.00 P Za zdravie rodiny Kazo      

                    Lipníky      17.00 K + Anna a Ján Onofrejovi a Ján Cap 

                    Lada           18.00 K

                    Nemcovce  19.00 K Za + ctiteľov Matky ustavičnej pomoci 

Sobota 

9. 12. 2016 Kapušany 7.00 + Božena Kurtyová  

Preskúšanie birmovancov   o 8.00 Lipníky a Nemcovce o 9.00 Poruba a Lada                           

                                             o 10.00 Kapušany mladší roč. a o 11.00 Kapušany starší roč.  

Druhá adventná nedeľa 

10. 12. 2016 Kapušany     7.30 A Za zdravie Juraj Kresák  

                     Kapušany   10.00 K + Ján Talián a Helena Mrázová 

                     Lipníky        7.30 K Na úmysel darcu (K)

                     Nemcovce    8.45 K + Ľubica Michaleková 

                     Lada             7.30 F Za farnosť 

1. Na budúci piatok (8.12.) idem do KE na kňazskú vysviacku diakona Ondreja Kovaľák, OSA, ktorý je  z KE – Šebastoviec, z mojej bývalej filiálky. V nedeľu bude mať primície v Barci o 10.30. 

2. Aj na budúci rok (asi na fašiangy) príde tím, ktorý bude pripravovať snúbencov na prijatie sviatosti manželstva tak, ako to bolo pred rokom. Prosím všetkých tých, ktorí sa plánujú zobrať v budúcom roku nech sa do konca roka nahlásia na fare. 

3. Dnes je zbierka na katolícku charitu. Za Vaše milodary Vám vyslovujem Pán Boh zaplať.  

4. Na budúcu nedeľu bude požehnanie a vyslanie koledníkov a sprevádzajúcich osôb  Dobrej noviny v Prešove - Solivare o 11.30. Zraz deti na aut. zast. 9.45. Cestovné si hradí každý sám. Obetný dar – potraviny (napr. ryža, múka a pod.) pre Ukrajinu. 

5. Odberatelia časopisu Ruženec, ktorí zatiaľ nezaplatili 6 € na rok 2018, nech tak urobia dnes po popoludňajšej pobožnosti, u horliteľky RB p. Leškovej.

6. Stredná zdravotnícka škola sv. Alžbety v KE má Deň otvorených dverí 6. 12. 2017 v stredu od 8.00-15.00. Vychováva v katolíckom duchu pre zdravotnícke povolanie. V najbližších 10-20 rokov sa predpokladá veľký nedostatok  zdravotníckeho personálu  https://szssvalzbetyke.edupage.org/

                                                                           –––––––––––––––––––––––––––––––– 

  Kapušanoch 2. 12. 2017             L. S.                                Jozef Marčin, farár

—————

Späť