Kapušany - Kostol sv. Martina

Dátum postavenia: 2.XI.1798
Dátum posviacky: 30.VIII.1998

Kostol sv. Martina

7. júla 1796 na mieste starého kostola sa bratia Jozef a Gabriel Kapyovci, patróni obce rozhodli pre stavbu nového kostola. Stavba trvala dva roky. Nový kostol bol slávnostne vysvätený 2. novembra 1798 na sviatok sv. Martina a jemu bol aj zasvätený, rovnako ako starý kostol. Posviacku vykonal prešovský dekan Alexander Vitlinszky. Kostol sv. Martina bol od svojho postavenia viackrát opravovaný. Opravy sa konali zo zbierok veriacich, ale aj z darov dobrodincov.Kostol je postavený v klasicistickom slohu s použitím zvyškov stavby starého kostola. Má jednu hlavnú loď. V zadnej časti kostola sa nachádza chór, pod ním je vstupná časť do kostola a nad ním dvojposchodová veža.
V roku 1949 bola pri Kostole sv. Martina posvätená kaplička so sochou Panny Márie. Vybudovali ju kamenári – rodáci z Kapušian, ktorí robili vo firme Lanna pri výstavbe železničnej trate z kameňa z lomu pod hradným vrchom.